Missbruk och beroende för personer över 18 år

Enligt socialtjänstlagen har Socialtjänsten ett övergripande ansvar för att människor med beroendeproblematik av alkohol eller narkotika samt spel om pengar får den vård och behandling personen ifråga har behov av.

Socialtjänsten kan i vissa fall även behöva ansöka till Förvaltningsrätten i Jönköping i ärenden där det finns grund för att tillämpa tvångslagstiftningen Lag om vård av missbrukare (LVM).

Ansökan

Har du problem med missbruk i någon form och önskar stöd och hjälp kan du vända dig till socialtjänsten för att ansöka om hjälp.

Så här ansöker du

För att du ska kunna beviljas insatser måste du göra en muntlig eller skriftlig ansökan till socialtjänsten. I ansökan beskriver du vem du är, vilken hjälp du behöver och hur vi kan nå dig.
En ansökan kan du lämna vid ett besök på socialkontoret eller per telefon till vår anmälningstelefon 0506-181 41.

Anmälan

Om du har oro kring en persons missbruk är du välkommen att kontakta oss för att rådfråga om hjälp för denne. Du kan även göra en anmälan kring personen. Du får lov att vara anonym i kontakten med socialtjänsten, men tänk då på att inte lämna ditt namn eller telefonnummer till socialsekreterare du talar med. Det du behöver tala om för oss är personens namn och den oro du har kring personens missbruk.

Anhöriga

Du som är anhörig till någon med missbruk/beroende kan kontakta socialtjänsten för egen del. Vi kan erbjuda samtal enskilt och i grupp.

Vad kan socialtjänsten erbjuda för stöd?

Det krävs ett biståndsbeslut från socialtjänsten för att kunna få en insats. Kommunen kan erbjuda bl a dessa insatser:

 • Öppenvårdsbehandling på Beroendecentrum. Behandlingssamtal med alkohol- och drogterapeuter på beroendecentrum som är beläget i Mariestad, både enskilt och i grupp. Enskilda samtal kan även erbjudas i Töreboda på socialkontoret.
 • Kontaktperson. Ett sätt att bryta isolering och som även kan vara ett stöd i drogfriheten.
 • Behandlingshem eller familjehem. Om behandling på hemmaplan inte är tillräckligt kan det behövas en omfattande behandling på annan ort.
 • Stödsamtal med socialsekreterare. Motiverande samtal och stöd i att hitta rätt insats och behandling.
 • Sysselsättning. En meningsfull sysselsättning dagtid för personer som har psykiatriska diagnoser.
 • Boendestöd. Det kan till exempel vara att få hjälp med att hitta en struktur i vardagen eller hjälp att utföra sysslor i hemmet som på grund av problematiken har blivit svåra att genomföra på egen hand.
  För att få veta mer om våra insatser och hur du gör för att ansöka, tar du kontakt med socialsekreterare på telefon 0506-18141.
 •  

Om jag inte är nöjd ?

 • Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du får avslag på din ansökan kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Jönköping. När du får beslutet om avslag, får du även information om hur överklagan går till.
 • All personal inom Socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Personuppgifter förvaras i data i enlighet med dataskyddsförordningen.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Orosanmälningar
Måndag - Torsdag
8:00-17:00
Fredag
8:00-16:00
Telefon: 0506-181 41

Socialkontoret reception
Telefon: 0506-181 30
Fax: 0506-18142

Öppettider
Måndag
13.00-14.00
Tisdag -fredag
10.00-12.00
13.00-14.00

Dag i samband med röd dag, dag före julafton, midsommarafton och nyårsafton stänger Socialkontoret kl. 15.00

Besöksadress
Börstorpsgatan 9
545 31 Töreboda

Kristina Sandell
Socialsekreterare
Telefon: 0506-180 35
E-post: Kristina Sandell

Kristian Byhlén
Socialsekreterare
Telefon: 0506-181 44
E-post: Kristian Byhlén

Annika Sundin Gustafson
Enhetschef
Telefon: 0506-181 32
E-post: Annika Sundin Gustafson

Beroendecentrum MTG
Telefon: 0501-75 50 00
Telefontid:
Måndag till fredag mellan
kl 13.00 - 14.00

Besöksadress
Medborgarresurs Vuxen
Maria Nova
(f.d. Mariaskolan)
Blombackagatan 16
Mariestad

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Folkhälsoinstitutet Länk till annan webbplats.CAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Spelinstitutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Spelberoende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anonyma narkomaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anonyma alkoholister Länk till annan webbplats.