Kontakt biståndshandläggare

Om du önskar hjälp och stöd som omfattas av det kommunala ansvaret är det kommunens biståndshandläggare som utreder och beslutar om vilka hjälpinsatser du kan erbjudas. Det kan till exempel handla om hemtjänst, ledsagare, avlösning i hemmet, trygghetsskapande utrustning, korttidsvistelse, växelvård eller särskilt boende.

Biståndshandläggare:

Område: Norra/Östra
Telefon: 0506-181 51

Område: Centrum 1/Planeringsteam
Telefon: 0506-181 57

Område: Moholm/Södra
Telefon: 0506-181 53

Område: Centrum 2-3
Telefon: 0506-181 35

Område: LSS, Socialpsykiatri
Telefon: 0506-181 50

Område: LSS, Socialpsykiatri
Telefon: 0506-181 54

Nu kan du ansöka om trygghetslarm via e-tjänst.
Ansök om trygghetslarm via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: