Kontakt biståndshandläggare

Om du önskar hjälp och stöd som omfattas av det kommunala ansvaret är det kommunens biståndshandläggare som utreder och beslutar om vilka hjälpinsatser du kan erbjudas. Det kan till exempel handla om hemtjänst, ledsagare, avlösning i hemmet, trygghetsskapande utrustning, korttidsvistelse, växelvård eller särskilt boende.

Nedan är telefonnummer till kommunens biståndshandläggare fördelat på områdesindelning i kommunen. Telefontid är helgfria vardagar 8.00-9.00.

Område: Norra/Östra
Telefon: 0506-181 51

Område: Centrum 1, Planeringsteam, Trygg Hemma
Telefon: 0506-181 57

Område: Moholm
Telefon: 0506-181 53

Område: Södra
Telefon: 0506-181 35

Område: Centrum 2, Centrum 3
Telefon: 0506-182 30

Område: LSS, Socialpsykiatri
Telefon: 0506-181 50
(född jämn dag)

Område: LSS, Socialpsykiatri
Telefon: 0506-181 54
(född ojämn dag)

Systemansvarig SoL/LSS
Telefon: 0506-181 59

Nu kan du ansöka om trygghetslarm via e-tjänst.
Ansök om trygghetslarm via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: