Kontakt Stöd och omsorg

Stöd och omsorg ansvarar för äldreomsorg, kommunal hemsjukvård, biståndshandläggning, LSS-verksamhet, integration, individ och familjeomsorg samt arbetsmarknad.

Nedan finns kontaktuppgifter till tjänstemännen inom Stöd och omsorg.

Ann-Sofie Eklund Karlsson
Vård- och omsorgschef
(Äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt IFO barn och familj)
Telefon: 0506-182 39
E-post: Ann-Sofie Eklund Karlsson

Ann-Christine Hermansson
LSS- och arbetsmarknadschef
(LSS, Socialpsykiatri, IFO Vuxen, arbetmarknadsenheten samt Bemanningsenheten)
Telefon: 0506-182 34
E-post: Ann-Christine Hermansson

Annika Jansson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0506-181 55
E-post: Annika Jansson

Ulrika Berglund
Enhetschef
Utredningsenheten (Legitimerade, kommunrehab samt biståndshandläggare)
Telefon: 0506-181 31
E-post: Ulrika Berglund

Cristin Lundell Eriksson
Enhetschef
Särskilt boende Aspen Gul, Blå
Särskilt boende Ekebacken Grön, Blå
Telefon: 0506-181 97
E-post: Cristin Lundell Eriksson

Stefan Elofsson
Enhetschef
Särskilt boende Linden Grön och Röd
Särskilt boende Krabbängsgården
Telefon: 0506-182 20
E-post: Stefan Elofsson

Susanne Birgersson
Enhetschef
Dagverksamheten, Korttiden samt nattorganisationen
Telefon: 0506-180 52
E-post: Susanne Birgersson

Agneta Rahm
Enhetschef
Hemvård
Telefon: 0506-183 54
E-post: Agneta Rahm

Sara Arnham
Enhetschef
Hemvård
Telefon: 0506-182 25
E-post: Sara Arnham

Anna-Karin Holgersson
Enhetschef
Socialpsykiatrin
Telefon: 0506-181 33
E-post: Anna-Karin Holgersson

Kristian Albertsson
Enhetschef
Daglig Verksamhet LSS
Telefon: 0506-181 34
E-post: Kristian Albertsson

Lillemor Arvidsson
Enhetschef
Personlig Assistans
Telefon: 0506-189 74
E-post: Lillemor Arvidsson

Charlotta Westerstrand
Enhetschef
Gruppbostad LSS (Kilagården, Trappan och Kompassen)
Telefon: 0506-182 84
E-post: Charlotta Westerstrand

Mikaela Sivonen
Enhetschef
Gruppbostad LSS (Vadsbogatan och Parkgatan) och Personlig Assistans
Telefon: 0506-181 63
E-post: Mikaela Sivonen

Ananthi Flodin
Enhetschef IFO barn och familj
Telefon: 0506-182 96
E-post: Ananthi Flodin   

Anna-Lena Rydberg
Enhetschef IFO barn och familj
Telefon: 0506-181 64
E-post: Anna Lena Rydberg

Annika Sundin Gustafson
Enhetschef IFO Vuxen 
Telefon: 0506-181 32
E-post: Annika Sundin Gustafson

Heidi Hansen Steijer
Enhetschef AMU
Telefon: 0506-189 22
E-post: Heidi Hansen Steijer

Sidan senast uppdaterad: