Kontakt Stöd och omsorg

Stöd och omsorg ansvarar för äldreomsorg, kommunal hemsjukvård, biståndshandläggning, LSS-verksamhet, integration, individ och familjeomsorg samt arbetsmarknad.

Nedan finns kontaktuppgifter till tjänstemännen inom Stöd och omsorg.

Ann-Sofie Eklund Karlsson
Vård- och omsorgchef (Äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt IFO barn och familj)
Telefon: 0506 -182 39
E-post: Ann-Sofie Eklund Karlsson

Ann-Christine Hermansson
LSS- och arbetsmarknadschef (LSS, Socialpsykiatri, IFO Vuxen, arbetmarknadsenheten samt bemanningsenheten)
Telefon: 0506-182 34
E-post: Ann-Christine Hermansson

Annika Jonsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0506-181 55
E-post: Annika Jonsson

Ulrika Berglund
Enhetschef Utredningsenheten (Legitimerade, kommunrehab samt biståndshandläggare)
Telefon: 0506-181 31
E-post: Ulrika Berglund

Cristin Lundell Eriksson
Enhetschef Särskilt boende
Telefon: 0506-181 97
E-post: Cristin Lundell Eriksson

Stefan Elofsson
Enhetschef Särskilt boende
Telefon: 0506-182 20
E-post: Stefan Elofsson

Katrin Jedselius
Enhetschef Dagverksamheten, Korttiden samt nattorganisationen
Telefon: 0506-180 52
E-post: Katrin Jedselius

Agneta Bakir
Enhetschef Hemvården
Telefon: 0506-183 54
E-post: Agneta Bakir

Sara Arnham
Enhetschef Hemvård
Telefon: 0506-182 25
E-post: Sara Arnham

Ananthi Flodin
Enhetschef IFO barn och familj
Telefon: 0506-182 96
E-post: Ananthi Flodin   

Anna-Lena Rydberg
Enhetschef IFO barn och familj
Telefon: 0506-181 64
E-post: Anna Lena Rydberg

Annika Sundin Gustafson
Enhetschef IFO Vuxen 
Telefon: 0506-181 32
E-post: Annika Sundin Gustafson

Heidi Hansen Steijer
Enhetschef
Telefon: 0506-189 22
E-post: Heidi Hansen Steijer

         


Sidan senast uppdaterad: