Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård är till för dig som:

  • bor i särskild boendeform eller vistas på korttidsplats
  • bor i bostad med särskild service enligt LSS
  • vistas i dagverksamhet
  • har behov av hemsjukvård

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Det kan till exempel vara stöd med dina läkemedel, såromläggningar, provtagningar och andra omvårdnadsinsatser. I hemsjukvården ingår också rehabilitering. Det kan till exempel vara träning, anpassning av din bostad och utprovning av hjälpmedel.

Vem kan få hemsjukvård?

Du som har stora svårigheter att ta dig till vårdcentralen eller mottagningarna på sjukhusen kan få hemsjukvård. Behovet ska vara varaktigt eller stort och omfattande över tid. Du kan få hemsjukvård oavsett ålder. Hemsjukvården avslutas om ditt behov upphör.

Hur får du hemsjukvård?

Beslut om hemsjukvård föregås alltid av en SIP (samordnad individuell plan) tillsammans med dig. Vid planeringen utformas vården i samråd med dig och eventuell närstående. Syftet med insatserna är att skapa en så aktiv och fungerande tillvaro som möjligt. Ta kontakt med din fasta vårdkontakt på Vårdcentralen som kan sammankalla till en SIP.

Vem utför hemsjukvård?

Distriktssköterska/sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast kan själv utföra insatsen eller delegera den till omvårdnadspersonal i kommunen.

Vad kostar det?
Du betalar en fast avgift per månad för hemsjukvården enligt fastställd taxa. Vad du betalar per månad beror bland annat på din inkomst. Se länk för beräkning.

Sidan senast uppdaterad: