Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård är till för dig som:

  • bor i särskild boende form eller vistas på korttidsplats
  • bor i bostad med särskild service enligt LSS
  • vistas i dagverksamhet
  • har behov av hemsjukvård

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Det kan till exempel vara stöd med dina läkemedel, såromläggningar, provtagningar och andra omvårdnadsinsatser. I hemsjukvården ingår också rehabilitering. Det kan till exempel vara träning, anpassning av din bostad och utprovning av hjälpmedel.

Vem kan få hemsjukvård?

Du som har stora svårigheter att ta dig till vårdcentralen eller mottagningarna på sjukhusen kan få hemsjukvård. Behovet ska vara varaktigt eller stort och omfattande över tid. Du kan få hemsjukvård oavsett ålder. Hemsjukvården avslutas om ditt behov upphör.

Hur får du hemsjukvård?

Beslut om hemsjukvård föregås alltid av en vård- och omsorgsplanering tillsammans med dig. Ta kontakt med din fasta vårdkontakt på Vårdcentralen som kontaktar kommunen för en planering.

Vem utför hemsjukvård?

Distriktssköterska/sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast kan själv utföra insatsen eller delegera den till omvårdnadspersonal i kommunen.

Vad kostar det?
Du betalar en fast avgift per månad för hemsjukvården enligt fastställd taxa. Vad du betalar per månad beror bland annat på din inkomst. Se länk för beräkning: .

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Annika Jansson
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Telefon: 0506-18155
E-post: Annika Jansson

AnnSofie Eklund Karlsson
Äldreomsorgschef
Telefon: 0506-181 39
E-post: Ann-Sofie Eklund Karlsson

Ulrika Berglund
Enhetschef Utredningsenheten
Telefon: 0506-181 31
E-post: Ulrika Berglund

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Information om nationell patientöversikt (NPÖPDF)

Länkar

Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
IVOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Patientnämndelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdcentral i kommunen

Närhälsanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster