Försörjningsstöd

Du som är bosatt i Töreboda kommun och inte kan försörja dig och din familj kan ansöka om försörjningsstöd, ekonomisk bistånd. Försörjningsstöd fungerar som ett ekonomiskt stöd till dess att du kan försörja dig själv.

I första hand ska du söka de ersättningar och bidrag du har rätt till från exempelvis Försäkringskassan och A-kassan. Har du ingen annan ersättning eller att den ersättning du får inte är tillräcklig, finns vi för att stötta och hjälpa dig.

Hur fungerar försörjningsstöd?

Vid en ansökning om försörjningsstöd görs en behovsprövning, vilket innebär att en ekonomisk utredning görs i samband med ett nybesök hos en ekonomihandläggare.

Grundläggande krav för att vara berättigad försörjningsstöd är att du är inskriven på Arbetsförmedlingen, deltar i anvisad planering eller aktivitet och är aktiv i ditt arbetssökande. Kan du inte arbeta krävs att du är sjukskriven och kan uppvisa läkarintyg.

Varje individ har i första hand eget ansvar för sin försörjning. Om det finns sparade medel eller andra tillgångar som kan omsättas i pengar så ska dessa i första hand användas till din försörjning.

Försörjningsstöd är ett tillfälligt bistånd och målet är att du ska bli självförsörjande så fort som möjligt.

Hur söker jag försörjningsstöd?

Du tar kontakt med socialtjänstens reception per telefon eller besök receptionen för att registrera dig som sökande. En ansökan ska komma från dig personligen eller ett giltigt juridiskt ombud. Inom två-tre veckor kommer du att få tid för ett nybesök hos en av våra socialsekreterare.
Du kommer att få fylla i en ansökningsblankett, underlag för dina utgifter och svara på frågor kring din situation.
Efter nybesök och att alla handlingar inkommit kommer du att få ett beslut inom sju arbetsdagar.

En digital återansökan

Att söka försörjningsstöd digitalt via kommunens e-tjänst är en möjlighet för dig som redan har pågående ekonomiskt bistånd och söker försörjnings­stöd återkommande. Fördelen med en digital ansökan är att den är tillgänglig när det passar dig, den förkortar tiden från att du fyller i din ansökan tills att den tas emot av socialsekreterare. Den erbjuder en enklare kommunikationsväg. När det sker något i ditt ärende får du en notis vi e-post eller sms.
För att använda e-tjänsten krävs att du har ett pågående ärende och ett Bank-ID.

Länk till e-tjänsten Försörjningsstöd återansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du hjälp med att göra din e-ansökan kan du besöka Arbetsmarknadstorget på Norra Torggatan 6 eller kontakta dom via telefon på 0506-18928.

Film Försörjningsstöd återansökan via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text

Text

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt


Orosanmälningar
Måndag - Torsdag
8:00-17:00
Fredag
8:00-16:00
Telefon: 0506-181 41

Socialkontoret reception
Telefon: 0506-181 30
Fax: 0506-18142

Öppettider
Måndag
13.00-14.00
Tisdag-fredag
10.00-12.00
13.00-14.00

Frida Ekeroth
Socialsekreterare
Telefon: 0506-181 56
E-post: Frida Ekeroth

Hussein Jafari
Socialsekreterare
Telefon: 0506-180 04
E-post: Hussein Jafari

Carina Johansson
Socialsekreterare
Telefon: 0506-18140
E-post: Carina Johansson

Annika Sundin Gustafson
Enhetschef
Telefon: 0506-181 32
E-post: Annika Sundin Gustafson

Besöksadress 
Börstorpsgatan 9
Töreboda

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument

Hur man överklagar Pdf, 187.5 kB.
Riksnorm 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fullföljdshänvisning Word, 20.4 kB.

Länkar

Arbetsförmedlingen Platsbanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Konsumentverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ekonomiskt bistånd – för privatpersoner Länk till annan webbplats.
Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.