Försörjningsstöd

Du som är bosatt i Töreboda kommun och inte kan försörja dig och din familj kan ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd fungerar som ett ekonomiskt stöd till dess att du kan försörja dig själv.

I första hand ska du söka de ersättningar och bidrag du har rätt till från exempelvis Försäkringskassan och A-kassan. Har du ingen annan ersättning eller att den ersättning du får inte är tillräcklig, finns vi för att stötta och hjälpa dig.

Vem kan få försörjningsstöd?

Grundläggande krav för att vara berättigad försörjningsstöd är att du är inskriven på Arbetsförmedlingen, deltar i anvisad planering eller aktivitet och är aktiv i ditt arbetssökande. Kan du inte arbeta krävs att du är sjukskriven och kan uppvisa läkarintyg.
Varje individ har i första hand eget ansvar för sin försörjning. Om det finns sparade medel eller andra tillgångar som kan omsättas i pengar så ska dessa i första hand användas till din försörjning.
Försörjningsstöd är ett tillfälligt bistånd och målet är att du ska bli självförsörjande så fort som möjligt.

Hur söker jag försörjningsstöd?

Du tar kontakt med socialtjänstens reception per telefon eller besöker receptionen för att registrera dig som sökande. En ansökan ska komma från dig personligen eller ett giltigt juridiskt ombud.
Vid en ansökning om försörjningsstöd görs en behovsprövning, vilket innebär att en ekonomisk utredning görs i samband med ett nybesök hos en socialsekreterare. Tid för nybesök brukar erbjudas inom två-tre veckor. I samband med nybesöket kommer du att få fylla i en ansökningsblankett, lämna in underlag för de utgifter du ansöker om samt svara på frågor kring din situation.
Efter nybesöket och att alla efterfrågade handlingar inkommit kommer du att få ett beslut inom sju arbetsdagar.

En digital återansökan

Att söka försörjningsstöd digitalt via kommunens e-tjänst är en möjlighet för dig som redan har pågående ekonomiskt bistånd och söker försörjnings­stöd återkommande. Fördelen med en digital ansökan är att den är tillgänglig när det passar dig, den förkortar tiden från att du fyller i din ansökan tills att den tas emot av socialsekreterare. Den erbjuder en enklare kommunikationsväg. När det sker något i ditt ärende får du en notis vi e-post eller sms.
För att använda e-tjänsten krävs att du har ett pågående ärende och ett Bank-ID.

Länk till e-tjänsten Försörjningsstöd återansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du hjälp med att göra din e-ansökan kan du besöka Arbetsmarknadstorget på Norra Torggatan 6 eller kontakta dom via telefon på 0506-18928.
Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du vända dig till socialtjänstens reception för att få hjälp.

Film Försörjningsstöd återansökan via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt


Orosanmälningar
Måndag - Torsdag
8:00-17:00
Fredag
8:00-16:00
Telefon: 0506-181 41

Socialkontoret reception
Telefon: 0506-181 30
Fax: 0506-18142

Öppettider
Måndag
13.00-14.00
Tisdag -fredag
10.00-12.00
13.00-14.00

Frida Ekeroth
Socialsekreterare
Telefon: 0506-181 56
E-post: Frida Ekeroth

Joanna Hintsala
Socialsekreterare
Telefon: 0506-180 32
E-post: Joanna Hintsala

Annika Sundin Gustafson
Enhetschef
Telefon: 0506-181 32
E-post: Annika Sundin Gustafson

Besöksadress 
Börstorpsgatan 9
Töreboda

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument

Hur man överklagar Pdf, 187.5 kB.
Riksnorm 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Arbetsförmedlingen Platsbanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Konsumentverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ekonomiskt bistånd – för privatpersoner Länk till annan webbplats.
Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.