Försörjningsstöd

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är det som tidigare kallades för socialbidrag. Det är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som beräknas enligt en riksnorm och är tänkt att täcka vanliga levnadskostnader under en kortare period. Det finns också möjlighet att få bistånd till livsföring i övrigt (som t.ex. kostnader för tandvård och glasögon). Målet är alltid att försörjningsstöd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.
 

Vem kan söka försörjningsstöd?

Du som bor eller vistas i kommunen och inte själv kan klara din och din familjs försörjning. Tänk på att försörjningsstödet påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster.
 

Vad krävs för att vara berättigad till försörjningsstöd?

Försörjningsstödet är behovsprövat vilket innebär att en ekonomisk utredning görs vid ett nybesök. Grundkravet är att du är inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande, deltar i deras erbjudanden och är aktiv i ditt arbetssökande. Att vara aktiv arbetssökande innebär att man söker alla rimliga arbeten inom pendlingsavstånd. Tackar man nej till Arbetsförmedlingens erbjudande om sysselsättning eller missköter sin kontakt kan det medföra att försörjningsstöd inte beviljas. Kan du inte arbeta krävs att du är sjukskriven.
 
Har du pengar på banken eller andra tillgångar som kan omsättas till pengar måste du i första hand använda dem till din försörjning.
 

Hur söker jag försörjningsstöd?

Du tar kontakt med Socialtjänstens reception per telefon eller besök i receptionen. Ditt namn och telefonnummer och information om just ditt ärende tas emot av receptionen och överlämnas för vidare handläggning. Ditt ärende fördelas sedan mellan handläggare och ett brev med tid för nybesök, ansökningsblankett och lite information skickas till dig och inom 2-3 veckor ska du ha en besökstid.
 
På nybesöket lämnar du ansökan tillsammans med övriga handlingar som ska styrka de uppgifter som du lämnar i ansökan. Under nybesöket får du ytterligare information kring försörjningsstöd och hur systemet fungerar. Efter nybesöket gör handläggare en utredning, tar eventuella kontakter för att få uppgifter bekräftade. Därefter fattar handläggare ett beslut som du meddelas. Har du ett fortsatt behov av försörjningsstöd ska återansökan göras månadsvis. Vid en återansökan görs en kortare utredning. Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut om du får avslag på något i din ansökan. Information om hur man överklagar ett beslut finns under dokument. En överklagan ska ha inkommit till utskottet inom tre veckor från den dag du fick del av beskedet.

 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt


Orosanmälningar
Måndag - Torsdag
8:00-17:00
Fredag
8:00-16:00
Telefon: 0506-181 41

Socialkontoret reception
Telefon: 0506-181 30
Fax: 0506-18142

Öppettider
Måndag - Fredag
10.00-12.00
13.00-14.00

Frida Ekeroth
Socialsekreterare
Telefon: 0506-181 56
E-post: Frida Ekeroth

Mikael Hansson
Socialsekreterare
Telefon: 0506-181 40
E-post: Mikael Hansson

Olle Geidby
Socialsekreterare
Telefon: 0506-180 32
E-post: Olle Geidby

Annika Sundin Gustafson
Teamledare och
verksamhetsansvarig
Telefon: 0506-181 32
E-post: Annika Sundin Gustafson

Ananthi Flodin
Enhetschef
Telefon: 0506-182 96
E-post: Ananthi Flodin

Telefontid: mån-fre 8.30-9.30

Besöksadress 
Börstorpsgatan 9
Töreboda

Dokument
Riktlinjer Ekonomiskt biståndPDF

Brukarundersökning 2019PDF

Hur man överklagarPDF

Blanketter
ÅteransökanPDF

Länkar
Arbetsförmedlingen Platsbankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsumentverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsen vad krävsöppnas i nytt fönster

Provberäkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pensionsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen