Färdtjänst och sjukresor

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är kollektivtrafik för den som har funktionsnedsättning. Du ska ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Vem får färdtjänst?

Det är funktionsnedsättningen som avgör om du ska få färdtjänst eller inte. Funktionsnedsättningen ska omfatta minst 3 månader från ansökningstillfället. Att inte ha något körkort eller bil, hög ålder eller att det inte går någon kollektivtrafik där man bor är inget skäl till att få färdtjänst.
Ett färdtjänsttillstånd kan beviljas på hela eller delar av resan. Du kan få resa tillsammans med andra eftersom resorna samordnas med andra resor. Fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas.

Medresenär

Du får ta med dig en medresenär på resan. Medresenären påbörjar och avslutar resan samtidigt som den färdtjänstberättigade. Medresenären betalar enligt gällande färdtjänsttaxa.

Ledsagare

Om du blivit beviljad ledsagare får ledsagaren följa med utan avgift. Ledsagaren får inte själv vara färdtjänstberättigad. Ledsagaren ansvarar för att den färdtjänstberättigade får hjälp till och från bilen, hjälp med kassar, bagage och säkerhetsbälte.
För att bli beviljad ledsagare krävs en individuell prövning utifrån lag om färdtjänst. Ledsagarbehovet är knutet till själva transporten, det vill säga resan i fordonet.

Vad får jag ta med mig?

Du får ta med dig nödvändiga förflyttningsmedel samt bagage motsvarande vad du vanligtvis kan bära med dig på bussen, det vill säga en kasse i vardera hand eller en resväska.
Vilken hjälp får jag? Vid din färdtjänstresa får du följande hjälp:

  • Att ta dig till och från porten
  • I och ur bilen
  • Hjälp med säkerhetsbältet
  • Hjälp med gånghjälpmedel och bagage

Var får jag resa?

Du som har färdtjänst utan begränsningar får resa obegränsat inom Västra Götalands Regionen samt till och från kommunerna Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå, Mullsjö.

När får jag resa?

Alla dagar klockan 05.00-02.00.

Beställning av resa

Resan bokas hos Kund- och Resetjänst på telefon 020-91 90 90.
Resan ska beställas i god tid.
Beställning av återresa kan göras samtidigt.

Avbeställning av resa

Om inte resa blir av måste du avbeställa resan minst en timme innan resan skulle påbörjats.
Vid utebliven avbeställning eller för sent avbeställd resa kan kommunen debitera en avgift på 200 kronor per tillfälle.

Vad kostar en färdtjänstresa?

Resan betalas innan resan startar.
Priset på färdtjänstresan avgörs av hur många kommuner resan går genom. Betalning sker innan påbörjad resa. Betala kontant (med så jämna pengar som möjligt) eller med något av de vanligaste bankkorten

Vid frågor om resor i andra kommuner än inom färdtjänstområdet, kontakta trafikhandläggaren.

Sjukresa

Vid frågor om sjukresor, eller om ledsagare vid sjukresor, kontakta Kundtjänst Sjukresor på telefon 010-473 21 00.

 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information