Borgerlig begravning

I begravningslagen finns en bestämmelse om begravningsombud som ska vara till hjälp för dig som inte är medlem i Svenska kyrkan.

Ombudet skall försäkra sig om att det finns värdiga lokaler, utan religiösa symboler, lämpliga för avskedsceremoni - och inom rimligt avstånd.

Länsstyrelsen har förordat Leif Wilhelmsson till begravningsombud från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022 inom Töreboda kommun. Verksamhetsområdet omfattar samtliga församlingar i Töreboda kommun.

Det finns inga fastställda regler för hur en borgerlig begravning ska utformas. Den kan utformas just så personligt som du själv vill. Du kan få hjälp på biblioteket, där finns det en bok som heter "Den svenska högtidsboken" i vilken du kan läsa om andras erfarenheter och få goda förslag.

Bra att känna till är även att flesta begravningsbyråer åtar sig att anordna en borgerlig begravning.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kristina Roslund Berg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg

Leif Wilhelmsson
Begravningsombud
Telefon: 070-678 11 47