Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Du kan inte alltid vara glad och du behöver tillåta dig själv att känna det du känner. Ibland fungerar inte livet som man vill.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

När du har behov av akut hjälp?

På sidan Telefonnummer i akuta lägen hittar du telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.

Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som bor i Töreboda kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig. Kontakt information till dessa verksamheter finns på länk under Relaterad information- Länkar här på sidan.

Klicka vidare för mer information om en rad problem/symtom och tillstånd som berör barn och ungas psykiska hälsa

ADHDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alkohol och droger

Anorexilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Asperger länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Autismlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barnahus Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bipolär sjukdomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bristande föräldraskap

Bulimilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Depressionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Depression hos barn och tonåringarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dyslexilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dödsfall

Ekonomiska problem

Fobierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Funktionsnedsättning

Generaliserad ångestsyndromlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ilska och utbrott

Koncentrationssvårigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kriminalitet

Kris i livet

Mobbing och kränkande behandling

Ledsen och nedstämdhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Orolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Problem i skolan

Psykoslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riskbruk och missbruk

Schizofrenilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sexuella övergrepp

Självmordstankarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självskadebeteendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skilsmässa

Skolfrånvaro

Social ångestlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stress

Sömnstörninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tourettes syndromlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tvångssyndromöppnas i nytt fönster

Utmattningssyndromöppnas i nytt fönster

Våld och övergrepp

Ångestlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ångest och fobier hos barn och tonåringarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ätstörningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Orosanmälningar
Måndag-torsdag
8:00-17:00
Fredag 8.00-16.00
072-725 99 20

Socialkontoret reception
Telefon: 0506-181 30
Fax: 0506-18142

Öppettider
Måndag - Fredag
10.00-12.00
13.00-14.00

Socialjour
Tfn:0500-49 74 21, 49 74 22
Måndag-torsdag, söndag
17.00-23.00
Fredag-lördag
16.00-02.00

Förebyggande socialtjänst
i skolan

Birgitta Rask
Fältare
Telefn: 0506-18174
E-post: Birgitta Rask

Besöksadress
Börstorpsgatan 9
Töreboda

Länkar
Socialjour

Elevhälsa

Familjestödsenheten

Telefonnummer i akuta lägen

Verksamheter för hjälp och stöd

HBTQ-jourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansvarig nämnd

Kommustyrelsen