Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Du kan inte alltid vara glad och du behöver tillåta dig själv att känna det du känner. Ibland fungerar inte livet som man vill.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

När du har behov av akut hjälp?

På sidan Telefonnummer i akuta lägen hittar du telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.

Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som bor i Töreboda kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig. Kontakt information till dessa verksamheter finns på länk under Relaterad information- Länkar här på sidan.

Klicka vidare för mer information om en rad problem/symtom och tillstånd som berör barn och ungas psykiska hälsa

ADHD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alkohol och droger

Anorexi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Asperger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Autism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnahus Skaraborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bipolär sjukdom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bristande föräldraskap

Bulimi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Depression Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Depression hos barn och tonåringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dyslexi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dödsfall

Ekonomiska problem

Fobier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionsnedsättning

Generaliserad ångestsyndrom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ilska och utbrott

Koncentrationssvårigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kriminalitet

Kris i livet

Barn- och elevhälsan

Ledsen och nedstämdhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Oro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Psykos Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riskbruk och missbruk

Schizofreni Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sexuella övergrepp

Självmordstankar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självskadebeteende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skilsmässa

Social ångest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stress

Sömnstörning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tourettes syndrom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tvångssyndrom Öppnas i nytt fönster.

Utmattningssyndrom Öppnas i nytt fönster.

Våld och övergrepp

Ångest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ångest och fobier hos barn och tonåringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ätstörningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Orosanmälningar
Måndag-torsdag
8:00-17:00
Fredag 8.00-16.00
072-725 99 20

Socialkontoret reception
Telefon: 0506-181 30
Fax: 0506-18142

Öppettider
Måndag -fredag
10.00-12.00

Besöksadress
Börstorpsgatan 9
Töreboda

Socialjour
Tfn:0500-49 74 21, 49 74 22
Måndag-torsdag, söndag
17.00-23.00
Fredag-lördag
16.00-02.00

Länkar

Socialjour
Barn- och elevhälsan
Familjestödsenheten
Telefonnummer i akuta lägen
Verksamheter för hjälp och stöd
HBTQ-jouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.