Familjerätt

Töreboda kommun samarbetar med Mariestads kommun gällande frågor kring familjerätt. Till familjerätten kan ni vända er för fastställande av adoption, rådgivning i familjerättsliga frågor, samarbetssamtal eller frågor som rör vårdnad, boende och umgänge https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Stod--omsorg/Barn-ungdom-och-familj/Familjeratt Länk till annan webbplats.

Till familjerätten kan ni vända er för fastställande av faderskap, adoption, rådgivning i familjerättsliga frågor, samarbetssamtal eller frågor som rör vårdnad- boende och umgänge.

All service från familjerätten är kostnadsfri.

Faderskap

När ett barn föds av en mamma som är ogift, skild eller änka måste faderskapet bekräftas. Detta kan göras redan innan barnet är fött. Om faderskapet är osäkert kan DNA- testning användas som hjälp att fastställa vem som är fader till barnet. Vid besöket hos oss kan ni även anmäla gemensam vårdnad.

Rådgivning

Familjerätten svarar på familjerättsliga frågor exempelvis kring barns boende, umgänge, underhållsstöd etc.

Samarbetssamtal

Vid konflikter under en pågående eller efter en skilsmässa och separation erbjuder vi samarbetssamtal för att föräldrar ska kunna hitta bra lösningar för barnets bästa som utgångspunkt. Samarbetssamtal är frivilliga och de registreras inte.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Familjerätten kan ge stöd för föräldrar att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge och skriva avtal om detta. Avtalet har samma rättsliga status som en dom i domstol.

Vårdnads- , boende- och umgängesutredningar

På uppdrag från tingsrätten görs utredningar om vårdnad, boende och umgänge för barn i situationer där föräldrarna är oense. Dessa utredningar syftar till att ge tingsrätten ett underlag för beslut. Utredaren har enskilda samtal med föräldrarna, träffar barnen och begär uppgifter från exempelvis skola och barnomsorg.

Adoptioner

Vill man adoptera ett barn måste man ha ett medgivande från socialnämnden. Innan ansökan görs ska man gå en föräldrautbildning. Därefter görs en utredning som bedömer de sökandes allmänna lämplighet och socialnämnden fattar ett beslut.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Socialkontoret reception
Telefon: 0506-181 30
Fax: 0506-18142

Öppettider
Måndag -fredag
10.00-12.00

Besöksadress
Börstorpsgatan 9
545 31 Töreboda

Agneta Lindstedt
1:e socialsekreterare
Telefon: 0506-181 43
E-post: Agneta Lindstedt

Ananthi Flodin
Enhetschef
Barn & Ungdom
Telefon: 0506-182 96
E-post: Ananthi Flodin

Dokument

Samarbetssamtal broschyr Pdf, 570.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Samarbetssamtal broschyr arabiska Pdf, 872.8 kB, öppnas i nytt fönster.