Familjecentralen Spindeln

Välkommen till familjecentralen Spindeln med öppen förskola i Töreboda centrum.

Här kan du leka med dina barn, möta andra föräldrar, utbyta erfarenheter samt träffa olika yrkesgrupper på plats, till exempel förskolelärare, familjebehandlare, BVC-sköterskor, specialpedagog, barnmorskor.

Aktuellt

Familjecentralen erbjuder regelbundet ABC – Alla Barn i Centrum, föräldraträffar kvällstid för föräldrar med barn i åldrar 3-12 år. För mer information och anmälan hör av er till 0506-18120

Ny kurs ABC 3-12 år i Töreboda. På Familjecentralen Spindeln. Start 231018

Öppen förskola

Här träffas barn upp till sex år tillsammans med förälder eller annan vuxen.
Det finns möjlighet för barnen att leka, måla, pussla och vara med på sångsamlingar.
Som förälder har du möjlighet att ställa dina frågor eller funderingar kring föräldrastöd.
Kaffe, te, saft och frukt finns att köpa till självkostnadspris. Det finns möjlighet att värma medhavd lunch. Ingen anmälan.

Tisdag och onsdag kl.9.00 – 12.00 Öppen förskola 0-6 år. Kl. 10.30 Sång- och rytmik. Inne på Spindeln.

Alla måste tänka på att inte komma om man har förkylningssymtom eller annan sjukdom.

Babycafé

Det är träffpunkt för nyblivna föräldrar. Träffarna innehåller babyrytmik. Det finns möjlighet för dig att samtala med en förskollärare eller BVC sköterska.
En gång i månaden erbjuds information med olika teman som föräldrastöd under barnets första år. Teman kan vara barns språkutveckling, barns mat, små barn och media, information från NTF, barnolycksfall m.m.

Öppettider:
Torsdagar kl. 9.00 – 12.00. Babycafé 0 – 18 mån. Kl. 10.30 Sång- och rytmik. Inne på Spindeln. Drop-in.

Alla måste tänka på att inte komma om man har förkylningssymtom eller annan sjukdom.

Råd och stödsamtal

Familjecentralen erbjuder föräldrar med barn 0 – 18 år stödsamtal i föräldraskapsrollen. Stöd i föräldraskapet kan vara att få råd och vägledning om olika frågor utifrån ditt behov. Här erbjuds korta samtalskontakter 1-5-träffar, vilket både är frivilligt och avgiftsfritt. Samtalen kan t.ex. handla om rollen som vårdnadshavare, vägledning och gränssättning, barns känslomässiga utveckling m.m. Vi för inte några journalanteckningar och ni registreras inte, personal har tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller med undantag för anmälningsskyldighet när barn far illa. För bokning av samtal ring eller maila Sofia Hovbjer eller Marie-Therése Arvidsson.

Föräldragrupper

Familjecentralen erbjuder regelbundet ABC – Alla Barn i Centrum, en evidensbaserad föräldrautbildning, föräldraträffar kvällstid för föräldrar med barn i åldrar 3-12 år. Det kommer att starta nya grupper till hösten. För mer information och anmälan hör av er till 0506- 181 20 eller 0506- 189 32.

Samverkan med Folktandvården

På Familjecentralen kan tandsköterskorna ge stöd och information till föräldrar angående sunda rutiner med tandborstning och hälsosammare kost. Tandsköterskor medverkar regelbundet i den öppna verksamheten på Familjecentralen.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt


Marie-Therese Arvidsson
Förskollärare/ Samordnare
Telefon: 0506-189 32
E-post: Marie-Therese Arvidsson

Sofia Hovbjer
Pedagog
Telefon: 0506-181 20                 E-post: Sofia Hovbjer

Yvonne Lundberg
BVC sköterska
Telefon: 0506-197 07
E-post: Yvonne Lundberg

Maria Schough Barnmorska
Telefon: 010-435 84 53
E-post: Maria Schough

Anna-Lena Rydberg
Enhetschef
Barn & Ungdom
Telefon: 0506-181 64
E-post: Anna-Lena Rydberg

Besöksadress
Norra Torggatan 12
545 30 Töreboda

Länkar

Alla Barn i Centrum Länk till annan webbplats.
Följ Familjecentralen Spindeln på Instagram Länk till annan webbplats.
Följ Familjecentralen Spindeln på Facebook Länk till annan webbplats.