Ensamkommande barn

Ensamkommande barn är, enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA), barn under 18 år som vid ankomsten till mottagarlandet är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt in i föräldrarnas ställe.

Töreboda kommun har ansvar för att ordna boende och skydd för ensamkommande barn och ungdomar som anvisas av Migrationsverket till kommunen. Töreboda kommun har avtal med Gullspångs kommun som kan erbjuda boende på HVB-hemmet (hem för vård eller boende) i Hova.

Familjehem

Många barn och ungdomar placeras av socialtjänsten i familjehem. Att vara familjehem innebär att man tar emot ett ensamkommande flyktingbarn/ungdom under en längre tid, vanligtvis tills de klarar att leva på egen hand.

Vuxenboende

Det finns ett Vuxenboende i tätorten med plats för sju ungdomar samt ett antal utslussningslägenheter att erbjuda innan ungdomen är redo för eget boende.

Alla barn som söker uppehållstillstånd har rätt till sjukvård och utbildning men de har inte skolplikt.

God man och särskilt förordnad vårdnadshavare

Alla ensamkommande barn behöver en ställföreträdare. Under asyltiden fullgörs uppgiften av en god man. Om du är intresserad av att bli god man, kontakta Överförmyndarmyndigheten i Mariestad.

Om barnet beviljas uppehållstillstånd ska socialnämnden ansöka om att tingsrätten utser en särskilt förordnad vårdnadshavare. Du som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare kan anmäla intresse till socialtjänsten i Töreboda.

Kontaktperson vid utflytt

Vid utflytt till mer självständigt boende behövs ibland en kontaktperson som stöd i integreringen. Uppdraget som kontaktperson innebär att stötta barnet i sitt nya hemland med hjälp till exempel i myndighets- och vårdkontakter. Det är viktigt att som kontaktperson ha goda språkkunskaper samt vara väl förankrad i det svenska samhället. Kontakta socialtjänsten om du är intresserad av att bli kontaktperson.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt


Socialkontoret reception
Telefon: 0506-181 30
Fax: 0506-181 42

Öppettider
Måndag -fredag
10.00-12.00

Besöksadress
Börstorpsgatan 9
545 31 Töreboda

Rickard Olsson
Socialsekreterare
Barn & Ungdom
Telefon: 0506-183 58
E-post:Rickard Olsson

Anna-Lena Rydberg
Enhetschef
Barn & Ungdom
Telefon: 0506-181 64
E-post: Anna-Lena Rydberg

Länkar

Överförmyndare