Digitala Nycklar


Bilden visar en smartphone som används för att låsa upp digitala lås.

Digital nycklar

När du får ett trygghetslarm monteras ett digitalt dörrlås på din dörr.
Det syns inte från utsidan och det blir inte någon åverkan på dörren.
Kommunen står för kostnaden för lås och montering. Du lämnar en
nyckel i reserv när vi installerar larmet, som förvaras i ett låst
säkerhetsskåp.
Vid de enskilda fall där låsmontering inte är möjlig kan en nyckelgömma
komma att bli aktuell. Denna gömma kommer från samma företag som
låset och är av samma höga säkerhetsklass. Gömman placeras på väl
utvald, dold plats utanför bostaden, och hanteras av personal på
2021-11-19
samma vis som låsenheterna. Kommunen står för eventuella kostnader
om montering orsakar åverkan på fastigheten.
Personalen kommer i första hand att använda sina mobiltelefoner för
att låsa upp och låsa men kan även komma att behöva använda nyckel i
undantagsfall. Det går inte att låsa upp med vilken mobiltelefon som
helst. De som används är hemtjänstens godkända mobiltelefoner med
hög säkerhet, som endast används av behörig personal.
Du själv använder din egen nyckel precis som vanligt.
Om du byter lås ansvarar du själv för att ta kontakt kommunen för att
säkerställa att vi har rätt nyckel till dig.

Sidan senast uppdaterad: