Digitala Nycklar


Bilden visar en smartphone som används för att låsa upp digitala lås.

När du får ett trygghetslarm monteras ett digitalt dörrlås på din dörr. Det syns inte från utsidan och det blir inte någon åverkan på dörren. Kommunen står för kostnaden för lås och montering. Du lämnar en nyckel i reserv när vi installerar larmet, reservnyckeln förvaras i ett låst säkerhetsskåp.

Vid de enskilda fall där låsmontering inte är möjlig kan en nyckelgömma komma att bli aktuell. Denna gömma kommer från samma företag som låset och är av samma höga säkerhetsklass. Gömman placeras på väl utvald, dold plats utanför bostaden, och hanteras av personal på samma vis som låsenheterna. Kommunen står för eventuella kostnader om montering orsakar åverkan på fastigheten.

Personalen kommer i första hand att använda sina mobiltelefoner för att låsa upp och låsa men kan även komma att behöva använda nyckel i undantagsfall. Det går inte att låsa upp med vilken mobiltelefon som helst. De som används är hemtjänstens godkända mobiltelefoner med hög säkerhet, som endast används av behörig personal.

Du själv använder din egen nyckel precis som vanligt. Om du byter lås ansvarar du själv för att ta kontakt kommunen för att säkerställa att vi har rätt nyckel till dig.

Sidan senast uppdaterad: