Fixartjänst/Hemfixaren

Hemfixaren är en tjänst i Töreboda kommun som hjälper dig som är 67 år eller äldre att utföra enklare sysslor i ditt hem. Fixaren hjälper dig med det man normalt gör i hemmet och som inte kräver yrkeskunniga hantverkare. Fixaren får inte konkurrera med hantverksfirmor eller med de företag som erbjuder hushållsnära tjänster.

Hemfixaren ska underlätta för dig som bor i ordinärt boende med sysslor som underlättar vardagen och minskar risken för fallolyckor och liknande i det egna hemmet.

Exempel på tjänster som fixaren kan utföra

  • Byte av glödlampor, proppar och batterier till brandvarnare.
  • Sätta upp tavlor, krokar, rullgardiner eller liknande.
  • Sätta upp och ta ner gardiner.
  • Hämta eller ställa upp/ner saker från vind, källare, garage
    eller höga skåp.
  • Flytta mindre möbler inom hemmet.
  • Smörja lås, dörrar mm.
  • Fästa sladdar och halksäkra mattor mm.
  • Sanda och salta vid halka.

Tillsammans med hemfixaren kan du också göra en så kallad säkerhetsrond i ditt hem. Då går vi tillsammans genom risker för fall- och halkolyckor och brandsäkerheten i hemmet. Vid säkerhetsronden följer vi tillsammans en checklista som du får ta del av. Där noteras de brister som finns och de åtgärder som behöver vidtas. Fixaren har tystnadsplikt

Det är kostnadsfritt att använda hemfixarens tjänster, men du får själv betala för det material som används.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt
Fredrik Dagobert
Telefon 0506-181 73

Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen

Dokument

Folder hemfixaren Pdf, 601.5 kB.