Krabbängsgården

Fakta

Krabbängsgården är ett särskilt boende med 16 lägenheter.
Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp
utifrån sina egna möjligheter och behov

Krabbängsgården ingår sedan 2010 i en hyresrättsförening. KHF Töreboda Äldrebostäder (KHF= Kooperativet hyresgäst föreningen). Som
hyresgäst blir du medlem i hyresrättsföreningen. Föreningen har anlitat
Riksbyggen för fastighetsskötsel. Kommunen står för vård och
stödinsatser.
Från både föreningen, Riksbyggen och Töreboda kommun är vi måna
om en god boendestandard och en trivsam miljö kring boendet.
Din lägenhet är en utav totalt 16 st och de varierar i storlek från ca 28
till 39 kvadratmeter. I fastigheten är det också gott om gemensamma
utrymmen såsom allrum/matrum, uteplatser, altaner, samlingssal mm.

Måltider och aktiviteter

All mat lagas i Krabbängsgårdens tillagningskök. Alla måltider serveras i
det gemensamma köket på avdelningen om så önskas. Förutom
frukost, lunch, kvällsmål och extra kvällsmål serveras eftermiddagskaffe
och även enkelt nattmål om behov eller önskemål om detta finns.
Om du har besök av anhörig eller vän som vill äta lunch så är det
matservering i kökets matsal varje dag mellan 12.00 – 13.00.

Dagverksamheten ordnar med aktiviteter i samlingssalen 1
ggr/vecka. Det kan vara musikunderhållning, filmvisning, tipspromenad
mm. Varje lördag håller kyrkan gudstjänst i samlingssalen.
Som anhörig kan du gärna besöka i samband med aktivitet, då är ni
välkomna att gemensamt ta del av det som ordnas.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information