Äldreomsorg

Välkommen till äldreomsorgen i Töreboda kommun!

Vi arbetar för att du som har behov av stöd eller hjälp och bor eller vistas i kommunen får det du behöver med högsta möjliga kvalitet.

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun verkar för att du som kommuninvånare ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för självbestämmande och integritet.

Inom äldreomsorgen utgår vi från dig som individ och vill ge dig ett värdigt liv och en känsla av välbefinnande. Redskap som vi använder för att uppnå detta är ett aktiverande förhållningssätt, kontaktmannaskap och genomförandeplan.

För att du ska få rätt stöd och/eller hjälp arbetar olika yrkesgrupper i team tillsammans med dig. Vi använder oss av nationella kvalitetsregister och riktlinjer för att säkerställa din vård- och omsorg.

För att höja kvaliteten och tydliggöra vad du kan förvänta dig av oss har vi infört lokala värdighetsgarantier.​

En bild över Göta kanal visas

Sidan senast uppdaterad: