Avgifter och villkor


Avgifter

Grundkurs

360 kr/termin

Ämneskurs

720 kr/termin

Körsång

360 kr/termin

Barndans 4-8 år

360 kr/termin

Drama, Dans eller Film

720 kr/termin

Vuxenundervisning

1235 kr/termin

Instrumenthyra

305 kr/termin

Trumplatta

205 kr/termin

Maxtaxa familj

1440 kr/termin

Som grundkurs räknas alla kurser t.o.m. åk.2. Ex. "Karusellen" åk.1, Fiol åk. F-1, Körsång åk. F-1, Saxonett åk.1,samt Barndans 4-8 år. Som ämneskurs räknas all övrig instrumentundervisning, Solosång (fr.o.m. åk.4), Dans, Drama/Teater fr.o.m. åk.2.
I åk.2 betalar man fortfarande den billigare avgiften 360 kr. Fr.o.m. åk.3 betalar man 720 kr. för ämnet. Film & Media kan väljas i åk. 6-9 (720 kr/termin).

En elev som går på två ämnen, betalar halv kursavgift för det andra ämnet. En familj betalar högst 2880 kr i elevavgift per år. Instrumenthyra kan tillkomma. Ingen hyresavgift tas ut för horn, trombon, baryton, tuba eller cello. Ej heller för violin i
årskurs 1. All orkester- och ensembleverksamhet är gratis. Även körsång om man går ett annat ämne. 

Villkor

Anmälan är bindande och man måste säga upp platsen när man inte vill delta längre. Antagen elev är inskriven i kulturskolans verksamhet. Alla elever är garanterade minst 25 lektionstillfällen under ett läsår. Det innebär att vi kan ha annan verksamhet med eleverna så som konserter och projekt.

Avgifterna betalas terminsvis. (Terminsavgiften skickas ut). Elev- och hyresavgift betalas då eleven varit på sin första lektion under pågående termin. Nybörjare får prova på två lektioner gratis. Inbetald avgift återbetalas ej. Spelböcker, rörblad och strängar betalas av eleven.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Britt-Marie Särnefält Andersson
Kulturskolechef
Telefon: 0506-182 70
E-post:
Britt-Marie Särnefält Andersson

Expeditionstider

Må 09:00-12:00, 13:00-14:00
Ti   09:00-12:00, 13:00-14:00
On 09:00-12:00, 17:00-18:00 
To 09:00-12.00, 13:00-14:00
Fr  09:00-12:00, 13:00-14:00

Besöksadress
Kulturskolan, Teaterhuset
Kyrkogatan 26
Töreboda

Postadress
Töreboda kulturskola
Box 34
545 21 TÖREBODA

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Kulturskolan på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter


Kulturskolans kurser, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.