Visselblåsarfunktion

Töreboda kommun har en visselblåsarfunktion där anmälningar tas emot och utreds av den externa aktören Human & Heart HR AB och deras visselblåsartjänst ”Trust & Heart”. Denna tjänst är ett komplement till kommunens befintliga kanaler att meddela missförhållanden och oegentligheter.

I december 2021 trädde en ny lag i kraft – den så kallade visselblåsarlagen (SFS 2021:890). Lagen är en skärpning av tidigare lagstiftning på området. Syftet med lagen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning samt förstärka skyddet för visselblåsare.

På de här sidorna kan du läsa med om vad visselblåsning är, hur du visselblåser samt vem som kan visselblåsa.

Sidan senast uppdaterad: