Utvecklingsplaner

Töreboda kommuns utvecklingsenhet har arbetat fram utvecklingsplaner. Utvecklingsplanerna finns att läsa här på sidan under Relaterad information och rubriken Dokument.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Utvecklingsenheten
Telefon: 0506 -180 88
Måndag, onsdag och fredag.
E-post: Töreboda kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

GestaltningsprinciperPDF
Plan Gång - och cykelvägarPDF
Plan LekplatserPDF
Plan GästhamnPDF
Plan TöreshovPDF