Utvecklingsplaner

Töreboda kommuns utvecklingsenhet har arbetat fram utvecklingsplaner. Utvecklingsplanerna finns att läsa här på sidan under Relaterad information och rubriken Dokument.

Medborgardialog

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är viktigt för Töreboda kommun. Det handlar dels om skapa tillit till det demokratiska systemet, dels om att utveckla ett hållbart samhälle och skapa förutsättningar för landsbygdsutveckling. Medborgardialoger ger oss verktyg för att få insikt om hur våra medborgare tänker i olika frågor. Det är viktigt för oss att samla in och ta tillvara medborgarnas kunskaper och idéer vilket ska forma underlag när politikerna ska fatta beslut. Den 23 november har du som bor i Moholm med omnejd möjlighet att delta i medborgardialog.

Anmäl dig till medborgadialog i Moholm Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: