Sammanträdesdagar 2023


Här finns datum för beslutade sammanträdesdagar för 2023.

Kommunfullmäktige

30 januari
27 februari
27 mars
24 april
29 maj
19 juni
25 september
30 oktober
27 november
18 december

Kommunstyrelsen

2 januari
6 februari
13 mars
11 april
15 maj
5 juni
11 september
16 oktober
13 november
4 december

Utvecklingsutskottet

23 januari
27 februari
27 mars
2 maj
22 maj
28 augusti
2 oktober
30 oktober
20 november

Vård- och omsorgsutskottet

25 januari
1 mars
29 mars
3 maj
24 maj
28 juni (individutskott enbart)
26 juli (individutskott enbart)
30 augusti
4 oktober
1 november
22 november

Utbildnings- och kulturutskottet

24 januari
28 februari
28 mars
2 maj
23 maj
29 augusti
3 oktober
31 oktober
21 november

Personalutskottet

24 januari
28 mars
2 maj
30 maj
29 augusti
3 oktober
31 oktober
21 november

Ekonomiberedningen

22-23 februari
13 april
2 maj

Krisledningsnämnden

27 mars
2 oktober

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kommunkansliet
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Utvecklingsutskottet
Personalutskottet
Kia Roslund Berg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg

Vård- och omsorgsutskottet
Folkhälsorådet
Kommunala pensionärsrådet
Tillgänglighetsrådet
Helena Andersson
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-181 46
E-post: Helena Andersson

Utbildning- och kulturutskottet
Carola Karlsson
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 05
E-post: Carola Karlsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen