Vård- och omsorgsutskottet

Utskottet ska bereda ärenden som rör:

  • Kommunens hälso- och sjukvård
  • Äldre- och handikappomsorg
  • LSS och Individ- och familjeomsorg
  • Myndighetsutövning enligt alkohollagen
  • Flyktingmottagande

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Helena Andersson
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-181 46
E-post: Helena Andersson

Marlene Näslin
Ordförande
E-post: Marlene Näslin