Utvecklingsutskottet

Utskottet ska bereda ärenden som rör:

  • ekonomisk och fysisk planering
  • näringslivsfrågor
  • arbetsmarknadsfrågor
  • färdtjänst och riksfärdtjänst
  • idrottsanläggningar utom sim- och idrottshallen
  • kostproduktion
  • personalfrågor samt övriga frågor som inte hör till något annat utskott eller till någon annan nämnd

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Linn Brandström
Kommunalråd
Telefon: 0506-180 10
E-post: Linn Brandström

Utvecklingsutskottet
Kristina Roslund Berg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg