Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan beskrivas som kommunens riksdag. Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter som väljs på fyra år.

Fullmäktige beslutar i frågor av övergripande och principiell natur samt fastställer de politiska målen för den kommunala verksamheten. Det är fullmäktige som beslutar om hur budgeten, kommunens pengar, ska fördelas. Det är även här som de politiska målen för den kommunala verksamheten bestäms och här väljs också vilka som ska sitta i kommunens olika nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktige fastställer även kommunens förvaltningsorganisation och beslutar om förändringar i förvaltningens organisationsstruktur.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige:
Socialdemokraterna   10 mandat
Moderaterna                9 mandat
Centerpartiet                5 mandat
Sverigedemokraterna  4 mandat
Vänsterpartiet              2 mandat
Liberalerna                  1 mandat

Kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
Ordf. Karl-Johan Gustafsson (C)
1:e vice ordf. Anne-Marie Lundin (M)
2:e vice ordf. Johan Cord (S)

Ledamöter 

Karin Arvidsson (S), e-post: Karin Arvidsson
Bengt Sjöberg (M), e-post: Bengt Sjöberg
Pernilla Johansson (C), e-post: Pernilla Johansson
Peter Sporrong (SD), e-post: Peter Sporrong
Lars-Åke Bergman (S), e-post: Lars-Åke Bergman
Linn Brandström (M), e-post: Linn Brandström
Ann-Charlotte Karlsson (S), e-post: Ann-Charlotte Karlsson
Anne-Marie Lundin (M), e-post: Anne-Marie Lundin
Karl-Johan Gustafsson (C), e-post: Karl-Johan Gustafsson
Marco Terenziani (SD), e-post: Marco Terenziani
Johan Cord (S), e-post: Johan Cord
Marlene Näslin (M), e-post: Marianne Näslin
Mattias Faleke (V), e-post: Mattias Faleke
Katarina Wikström (S), e-post: Katarina Wikström
Marianne Asp Henrysson (C), e-post: Marianne Asp Henrysson
Erland Gustafsson (M), e-post: Erland Gustafsson
Gunilla Fransson (L), e-post: Gunilla Fransson
Johan Jakobsson (S), e-post: Johan Jakobsson
Gustav Svensson (SD), e-post: Gustav Svensson
Gunnar Welin (M), e-post: Gunnar Welin
Anna-Lena Rask (S), e-post: Anna-Lena Rask
Allan Jakobsson (C), e-post: Allan Jakobsson
Jan Erik Sandegren (M), e-post: Jan-Erik Sandegren
Fawwaz Abbas (S), e-post: Fawwaz Abbas
Nina Terenziani (SD), e-post: Nina Terenziani
Gustaf Lexell (M), e-post: Gustaf Lexell
Berit Bergman (S), e-post: Berit Bergman
Wivi Tornell Johansson (C), e-post: Wivi Tornell Johansson
Björn Lagerqvist (M), e-post: Björn Lagerqvist
Leif Börjesson (S), e-post: Leif Börjesson
Therése Göransson (V), e-post: Therése Göransson

Ersättare
Jörgen Karlsson (M), e-post: Jörgen Karlsson
Tord Gustafsson (M), e-post: Tord Gustafsson
Ann Lindeberg (M), e-post: Ann Lindeberg
Micael Hamilton (M), e-post: Micael Hamilton
Sören Lexell (M), e-post: Sören Lexell
Sven Olsson (C), e-post: Sven Olsson
Per-Olof Pettersson (C), e-post: Per-Olof Pettersson
Göran Johansson (C), e-post: Göran Johansson
Mattias Lindström (L), e-post: Mattias Lindström
Seeman Makhoul (L), e-post: Seman Makhoul
Hossein Mostafa (S), e-post: Hossein Mostafa
Ulf Andersson (S), e-post: Ulf Andersson
Sara Thorstensson (S), e-post: Sara Torstensson
Peter Granath (S), e-post: Peter Granath
Yvonne Antonsson (S), e-post: Yvonne Antonsson
Pernilla Almgren (V), e-post: Pernilla Almgren
Jan Rosander (V), e-post: Jan Rosander

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kommunkansliet

Kontakt
Ola Blomberg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 55
E-post: Ola Blomberg


Kristina Roslund Berg
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg