Politik och delaktighet

Sverige är en representativ demokrati. Det innebär att det är valda ombud från olika politiska partier som styr vårt samhälle. Politikerna representerar medborgarna och fattar beslut om en mängd frågor som påverkar människors vardag, exempelvis hur skolan ska utvecklas och hur gator och parker ska utformas.

Det är medborgarna som med sina röster avgör valet till kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande församling. Med utgångspunkt från hur många röster varje parti får, fördelas antalet platser genom mandat. Den allra största möjligheten för dig att vara med och påverka kommunens utveckling är därför att delta i de politiska valen vart fjärde år.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kommunkansliet
Kia Roslund Berg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg

Carola Karlsson
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 05
E-post: Carola Karlsson

Helena Andersson
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-181 46
E-post: Helena Andersson

Peter Andersson
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 89
E-post: Peter Andersson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen