Teknik

Tekniska förvaltningen arbetar med tekniskt underhåll, vatten och avlopp, gator och parker och kommunens fastigheter.

Tekniska nämnden sätter budget, mål och visioner som verksamheterna utför och följer upp..

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommun samverkar i en gemensam teknisk nämnd och verksamhet.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Johan Myhrman
Förvaltningschef
Telefon: 0501-75 61 01
E-post: Johan Myhrman

Joakim Halaby
Fastighetschef
Telefon: 0501-75 61 13
E-post Joakim Halaby

Simon Ravik
Gatuchef
Telefon: 0501-75 61 15
E-post: Simon Ravik

Christina Peterson
Lokalvårdschef
Telefon: 0501-75 61 52
E-post: Christina Peterson

Emil Nordh
Produktionschef
Telefon: 0501-75 61 59
E-post: Emil Nordh

Jenny Bjerenius
VA-chef
Telefon: 0501-75 61 11
E-post: Jenny Bjerenius

Emma Wiik
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0501-75 51 42
E-post Emma Wiik

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden