Ekonomi

Töreboda och Gullspångs kommuner ingår från och med december 2023 i ett gemensamt samarbete kring ekonomifrågor.

Ekonomiavdelningen har det övergripande och samlade ansvaret för kommunernas ekonomiska planering, budgetarbete, redovisning, uppföljning och bokslut. Ekonomikontoret ansvarar även för den finansiella strategin och planeringen.

Vi som arbetar i den gemensamma ekonomiavdelningen är:

  • Anders Bernhall, ekonomichef
  • Malin Bengtsson, bitr. ekonomichef
  • Birgitta Eklöf, controller
  • Sandra Verngren, controller
  • Olivia Karlsson, controller
  • Emily Silvander, redovisningsekonom
  • Anna Eklund, redovisningsekonom
  • Charlotte Eriksson, ekonom/systemförvaltare.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Anders Bernhall
Ekonomichef
Telefon: 0506-180 15
E-post: Anders Bernhall

Faktureringsadress:
Töreboda kommun
Box 128
542 22 Mariestad

Alla fakturor ska innehålla en referenskod, åtta tecken, bestående av XX samt sex siffror.

Organisationsnummer:
212000-1678

Ansvarig nämnd

Nämnden för ekonomiadministration

Dokument

Budget 2024 Pdf, 412 kB.

Budget 2023 Pdf, 383.9 kB.

Bilaga delårsrapport 2023 - Töreboda kommun Pdf, 1.2 MB.

Årsredovisning Töreboda kommun 2022 - Kommunfullmäktige utskriftsversion Pdf, 1.6 MB.

Bilaga Årsredovisning 2022 Töreboda Kommunfullmäktige utskriftsversion Pdf, 1 MB.

Delårsrapport augusti 2022 Töreboda kommun Pdf, 1.7 MB.

Bilaga delårsrapport 2022 Töreboda kommun Pdf, 1.6 MB.