Ekonomi

Töreboda och Gullspångs kommuner har ett gemensamt ekonomikontor, med placering i kommunhuset i Töreboda.

Ekonomikontoret har det övergripande och samlade ansvaret för kommunernas ekonomiska planering, budgetarbete, redovisning och uppföljning.

Ekonomikontoret ansvarar även för den finansiella strategin och planeringen.

Ekonomikontoret leds av en gemensam nämnd, vilken består av två ledamöter och två ersättare. Kommunerna utser en ledamot och en ersättare. Töreboda kommun är den kommun som i egenskap av värdkommun formellt ska välja ordförande och vice ordförande i nämnden.

Vi som arbetar i den gemensamma ekonomiadministrationen är:
Anders Bernhall, ekonomichef
Malin Bengtsson, redovisningsansvarig
Linnéa Jacobsson, redovisningsekonom
Gunnel Gottfridsson, ekonomiadministratör
Charlotte Eriksson, ekonom/systemförvaltare
Birgitta Eklöf, controller
Micha Rieckmann, controller
Olivia Karlsson, controller
Amanda Callerud, controller
Marcus Fougner, controller (tjänstledig 2020-09-02 t.o.m. 2021-08-31)
Sandra Verngren, controller (föräldraledig 2020-09-14 t.o.m. 2021-08-31)

Sidan senast uppdaterad: