Ekonomi

Töreboda och Gullspångs kommuner har ett gemensamt ekonomikontor, med placering i kommunhuset i Töreboda.

Ekonomikontoret har det övergripande och samlade ansvaret för kommunernas ekonomiska planering, budgetarbete, redovisning och uppföljning.

Ekonomikontoret ansvarar även för den finansiella strategin och planeringen.

Ekonomikontoret leds av en gemensam nämnd, vilken består av två ledamöter och två ersättare. Kommunerna utser en ledamot och en ersättare. Töreboda kommun är den kommun som i egenskap av värdkommun formellt ska välja ordförande och vice ordförande i nämnden.

Vi som arbetar i den gemensamma ekonomiadministrationen är:
Anders Bernhall, ekonomichef
Malin Bengtsson, redovisningsansvarig
Linnéa Jacobsson, redovisningsekonom
Gunnel Gottfridsson, ekonomiadministratör
Charlotte Eriksson, ekonom/systemförvaltare
Birgitta Eklöf, controller
Micha Rieckmann, controller
Olivia Karlsson, controller
Amanda Callerud, controller
Marcus Fougner, controller (tjänstledig 2020-09-02 t.o.m. 2021-08-31)
Sandra Verngren, controller (föräldraledig 2020-09-14 t.o.m. 2021-08-31)

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Anders Bernhall
Ekonomichef
Telefon: 0506-180 15
E-post: Anders Bernhall

Faktureringsadress:
Töreboda kommun
FE 203
831 88  ÖSTERSUND

Alla fakturor ska innehålla en referenskod, åtta tecken, bestående av XX samt sex siffror.

Organisationsnummer:
212000-1678

Ansvarig nämnd

Nämnden för ekonomiadministration

Dokument

Budget 2020PDF
Budget 2019PDF
Budget 2018 PDF

 

Årsredovisning 2020PDF
Förenklad årsredovisning 2020PDF
Årsredovisning 2019PDF

Årsredovisning 2018PDF
Förenklad årsredovisning 2018PDF
Årsredovisning 2017PDF

Delårsrapport 2019PDF
Delårsrapport 2018PDF
Delårsrapport 2017PDF