Strategiskt hållbarhetsarbete

Töreboda kommun arbetar långsiktigt och strategiskt med hållbarhetsfrågor.

Landets kommuner spelar en viktig roll i vår gemensamma strävan efter en hållbar utveckling. Självklart vill Töreboda kommun synliggöra kommunens förutsättningar och vara en del av den hållbara utvecklingen. Töreboda kommun arbetar långsiktigt, strategiskt, operativt och i nära samverkan med andra parter med hållbarhetsfrågor.

I fokus har vi Agenda 2030 med de 17 globala målen som en tydlig riktning. En annan central del är våra klimatlöften. Arbete är mångsidigt och inkluderar både att förbättra kommuns verksamheter och att inspirera och informera andra om metoder och verktyg som är bra för miljön. I vårt fortsatta hållbarhetsarbete är även forskningsanknytning en viktig för att utveckla och förbättra vårt arbete.

Inom Töreboda kommun omfattar vår syn på hållbar utveckling tre centrala dimensioner: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vi strävar tillsammans mot att skapa fungerande ekosystem, ett socialt hållbart samhälle och en ekonomisk tillväxt som håller över tid.

Detta arbete ska främja idéutbyte och kunskapsbyggande och på så sätt skapa förutsättningar för en långsiktig ekonomisk tillväxt. Genom våra insatser vill Töreboda kommun spela en betydande roll i den fortsatta strävan efter en kommun med en hållbar utveckling i framtiden.

Läs gärna mer om vad Töreboda kommun jobbar med under övriga flikar och tveka inte att höra av dig med tankar och idéer.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Hanna Jansson
Miljöstrateg MTG
Telefon: 0501-75 51 41
E-post: Hanna Jansson

Joakim Stier
Utvecklingsstrateg
Telefon: 0506-182 89
E-post: Joakim Stier

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen