Gräva på kommunal mark

När behövs grävtillstånd?

​För att utföra gräv- och schaktarbeten på kommunens mark (till exempel gator, gång- och cykelvägar, grönytor) krävs ett grävtillstånd.

Är det dessutom på någon av kommunens gator, vägar eller gång- och cykelbanor som du ska gräva i behövs en trafikanordningsplan innan arbetet får påbörjas.

Ansökan tillstånd

Länk till ansökan samt gällande regler för grävningsarbeten i kommunal mark finner du i länkarna under relaterad information här på sidan.

Handläggningstiden för din ansökan är upp till 10 arbetsdagar.

Sidan senast uppdaterad: