Använda allmän plats

Allmän plats: gator, trottoarer, gång- och cykelbanor, torg, parker och grönområden.  Vill du använda allmän plats för tillfälliga aktiviteter krävs polistillstånd.

När krävs polistillstånd?

Polistillstånd krävs till exempel om du vill:

  • ställa upp en byggställning, en container, arbeta i en skylift eller stänga av gatan eller trottoaren för en byggarbetsplats
  • ha en uteservering eller en trottoarpratare (se Råd och regler under dokument)
  • anordna en offentlig tillställning eller allmän sammankomst så som till exempel marknad, loppis, musikuppträdande.

Länkar till Polisen och ansökningsblanketten hittar du under relaterad information.

Kom ihåg att det är viktigt att söka tillstånd i god tid innan platsen ska nyttjas. Kommunen tar ut en avgift för visst nyttjande av allmän plats/kommunal mark enligt beslutad taxa.

Gäller det tävling eller uppvisning med fordon på väg, söker du tillståndet hos Länsstyrelsen. 

Sidan senast uppdaterad: