Lerlyckan nytt bostadsområde vid Göta kanal i Töreboda

Översiktsbild som visar det nya bostadsområdet Lerlyckan vid Göta kanal

Töreboda kommun har ett brett utbud av småhustomter till salu i

  • Töreboda
  • Älgarås
  • Slätte
  • Moholm
  • Lagerfors

Se mer information under varje ort samt under rubriken relaterad information.

Småhustomter många med unik kanalutsikt

Mest populärt för närvarande är tomterna vid kanalen i Töreboda. Det är gång- eller cykelavstånd till det mesta, som exempelvis centrum, attraktiva naturområden och tempererade bassänger. Även skolor och förskolor finns i närheten. Det handlar inte bara om ett vattennära boende. De tomter som nu finns är så stora att det även finns utrymme för individuell utformning av husen i stor utsträckning.

För att bygga krävs bygglov och det är Miljö- och Byggnadsförvaltningen som tillhandahåller blanketter och behandlar bygglovsansökningar, se under rubriken: Bygga ändra och riva i menyn.

Planerar för nytt bostadsområde

Lerlyckans första nio tomter är till salu och gåt nu att boka via Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Mariestad som hanterar försäljningen av alla tomter i Töreboda kommun.

Tomter Töreboda kommun (lansfast.se) Länk till annan webbplats.

Företagstomter

Töreboda kommun har mark för företagsetableringar i mycket bra lägen. Unika vackra lägen utmed Göta kanal och Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm.
På en dryg timme med tåget är man i Göteborg och till Stockholm tar det cirka två timmar.

I Rotkilen Företagspark finns byggklara företagstomter, se karta Rotkilen Företagspark. Kontakta oss gärna för mer information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Lediga småhustomter
Angelica Mogren
Fastighetsmäklare
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Telefon: 0727-00 24 25
E-post: Angelica Mogren

Länkar

Detaljplaner Töreboda kommun Länk till annan webbplats.
Tomter Töreboda kommun Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ledig Företagsmark
Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Telefon: 0506-180 88
E-post: Kommunen

Företagstomter

Karta Rotkilen Företagspark Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen