Lerlyckan nytt bostadsområde vid Göta kanal i Töreboda

Översiktsbild som visar det nya bostadsområdet Lerlyckan vid Göta kanal

Töreboda kommun har ett brett utbud av småhustomter till salu i

  • Töreboda
  • Älgarås
  • Slätte
  • Moholm
  • Lagerfors

Se mer information under varje ort samt under rubriken relaterad information.

Småhustomter många med unik kanalutsikt

Mest populärt för närvarande är tomterna vid kanalen i Töreboda. Det är gång- eller cykelavstånd till det mesta, som exempelvis centrum, attraktiva naturområden och tempererade bassänger. Även skolor och förskolor finns i närheten. Det handlar inte bara om ett vattennära boende. De tomter som nu finns är så stora att det även finns utrymme för individuell utformning av husen i stor utsträckning.

För att bygga krävs bygglov och det är Miljö- och Byggnadsförvaltningen som tillhandahåller blanketter och behandlar bygglovsansökningar, se under rubriken: Bygga ändra och riva i menyn.

Planerar för nytt bostadsområde

Lerlyckan vid Göta kanal Länk till annan webbplats.

Företagstomter

Töreboda kommun har mark för företagsetableringar i mycket bra lägen. Unika vackra lägen utmed Göta kanal och Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm.
På en dryg timme med tåget är man i Göteborg och till Stockholm tar det cirka två timmar.

I Rotkilen Företagspark finns byggklara företagstomter, se karta Rotkilen Företagspark. Kontakta oss gärna för mer information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Lediga småhustomter
Angelica Mogren
Fastighetsmäklare
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Telefon: 0727-00 24 25
E-post: Angelica Mogren

Länkar

Detaljplaner Töreboda kommun Länk till annan webbplats.
Tomter Töreboda tätort Länk till annan webbplats.
Tomter Töreboda landsbygd Länk till annan webbplats.
Lerlyckan Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ledig Företagsmark
Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Telefon: 0506-180 88
E-post: Kommunen

Företagstomter

Karta Rotkilen Företagspark Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen