Lediga tomter

Kanalutsikt från villatomten

Töreboda kommun har ett brett utbud av småhustomter till salu i

Töreboda

Älgarås

Slätte

Moholm

Lagerfors

Se information om under rubriken Relaterad information.

Småhustomter med unik kanalutsikt

Mest populärt för närvarande är tomterna vid kanalen i Töreboda. Det är gång- eller cykelavstånd till det mesta, som exempelvis centrum, attraktiva naturområden och tempererade bassänger. Även skolor och förskolor finns i närheten. Det handlar inte bara om ett vattennära boende. De tomter som nu finns är så stora att det även finns utrymme för individuell utformning av husen i stor utsträckning.

För att bygga krävs bygglov och det är Miljö- och Byggnadsförvaltningen som tillhandahåller blanketter och behandlar bygglovsansökningar, se under rubriken: Bygga ändra och riva  i vänsterspalten.

Företagstomter

Töreboda kommun har mark för företagsetableringar i mycket bra lägen. Unika vackra lägen utmed Göta kanal och Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm.

På en dryg timme är man i Göteborg och till Stockholm tar det cirka 2 timmar.

I Rotkilen Företagspark finns byggklara förtagstomter, se karta Rotkilen Företagspark. Kontakta oss gärna för mer information.

 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Lediga småhustomter

Kristina Roslund Berg
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kommunen

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Småhustomter

Småhustomter i TörebodaPDF

Småhustomter i Älgarås och SlättePDF

Småhustomter i Moholm och LagerforsPDF
Information vid köp av SmåhustomterPDF
Reservation av SmåhustomtPDF

FÖRETAGSTOMTER


Kontakt

Lediga Företagstomter


Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Telefon: 0506-180 88
E-post: Kommunen

Länkar
Karta Rotkilen FöretagsparkPDF
Bild Rotkilen FöretagsparkPDF