Bostad och boendemiljö

Bostaden och boendemiljön har stor betydelse för din hälsa. Eftersom du tillbringar en stor del av din dag inomhus är det viktigt att miljön inomhus är bra. Luftkvalitén ska vara god. Du ska inte behöva frysa, eller besväras av höga ljud eller lukter.

För det mesta har våra bostäder idag hög standard. Det finns dock slarviga fastighetsägare som inte har koll på underhållet vilket gör att de boende kan drabbas. Det finns också känsliga grupper som drabbas av hälsobesvär av sin inomhusmiljö.

Det finns riktlinjer i lagstiftningen för hur ventilationen ska vara utformad, vilka temperaturer det ska vara i en bostad, vilka halter radon det får vara och även riktlinjer för vilka ljudnivåer du som boende bör ha i din bostad.
På dessa sidor finns även information om utomhusmiljön.

Trädfällning

Om du har ett träd som står på din tomt eller i anslutning till din tomt som du vill ska tas ner, läs mer på sidan Trädfällning. Länk hittar du under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö- och bygg infobrevlåda

Expeditionen

Telefon: 0501-75 60 05

Telefontider

Handläggare på byggavdelningen
måndag-fredag kl. 10.00-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Drop in

Torsdagar 14.00 - 16.30
Stadshuset , Kyrkogatan 2, Mariestad

Besökstider

Ring och boka tid

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Trädfällning