Synpunkt eller klagomål

Enligt skollagen (2010:800 4 kap 8 §) ställs krav att det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål.

För Töreboda kommun är det angeläget att hålla en hög kvalitet på det arbete vi utför. I detta arbete är dina synpunkter viktiga då de bidrar till att vi förbättrar och utvecklar våra verksamheter.

Din synpunkt eller klagomål kommer att överlämnas till ansvarig chef för berörd verksamhet. Ansvarig chef kommer att återkoppla till dig inom sju dagar.

Du kan välja att använda kommunens E-tjänst för synpunkter förslag eller klagomål. Länk till E-tjänsten finner du under relaterad information.

Du kan även välja att hämta blankett under relaterad information, fylla i blanketten och lämna in på något av följande sätt:

  • i kommunhusets reception, Kontaktcenter
  • med post till Töreboda kommun, Box 83, 545 22 Töreboda
  • via e-post till kommunen@toreboda.se

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Andra uppgifter

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Tjänsten tillåter att du inte identifierar dig och du kan därför lämna uppgifter helt anonymt. När du väljer att lämna uppgifter anonymt, sparas inga personuppgifter om dig, om du inte anger dem i texten/beskrivningen av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

Mottagare av personuppgifter

Samtliga handläggare av synpunkter samt handläggare och tjänstepersoner som i tillämpliga fall kommer att hantera din synpunkt eller ditt klagomål.

Övriga upplysningar

När du skickar in denna synpunkt eller klagomål registreras den som en allmän handling. Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare och massmedia rätt till insyn i kommunens arbete genom att ta del av allmänna handlingar.

Anonymitet

Du kan välja att lämna din synpunkt eller klagomål anonymt genom att inte logga in med BankID eller ange ditt namn eller kontaktuppgift, då kan du dock inte få någon återkoppling.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till kommunens dataskyddsombud MTG. Nås enklast på dataskyddsombud@gullspang.se. Det går också att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Besök Datainspektionens hemsida (https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips) för mer information om hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@toreboda.se

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kia Berg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kommunen

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Lämna synpunkt eller klagomål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.