Skolskjuts

Med skolväg menas avstånd till skola eller närmaste hållplats för skolbuss.

Grundskolan

För att ha rätt till skolskjuts ska skolvägen vara minst:

  • 2 km för elever i förskoleklass samt årskurs 1-3
  • 3 km för årskurs 4-9

Elever boende i Töreboda tätort, detaljplanelagt område och som går i skola i någon av Törebodas tätortskolor, är inte berättigade till skolskjuts.

Skolskjuts läsåret 2023/2024

Kommunens upphandlade turer körs av Leif-Åkes buss AB. Bussen i Älgarås körs i egen regi.

Skolkjutslistor skickas ut några dagar före skolstart

Morgonturer med upphandlad trafik:
Buss 1, Tåtorp-Lagerfors-Moholm-Fägre-Jonsboda-Moholms skola Pdf, 949 kB, öppnas i nytt fönster.
Buss 2, Mjösäter-Såckestad-Moholm-Töreboda Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Buss 3, Järneberg- Boda-Kyrketop-Töreboda Pdf, 942.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Buss 4., Rävsnäs-Atterud-Vsk Borrud-Hulteboda-Töreboda Pdf, 920.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Älgarås Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Tidtabeller för linjetrafiken finns att hämta på Västtrafiks hemsida.
www.vasttrafik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anpassad grundskola

För barn och ungdomar i anpassad grundskola anordnas skolskjuts efter individuellt behov. Inför varje läsår ska samråd ske med vårdnadshavaren.

Gymnasiet

Gymnasieungdomar med mer än 6 km skolväg har rätt att erhålla resor till skolan med allmänna kommunikationer. Elever med inackorderingstillägg erhåller inte fria resor eller annan reseersättning.

Elever med minst 6 km till anvisad hållplats har möjlighet att söka ersättning för anslutningsresa med cykel, moped eller bil. Ersättningen delas ut för fyra månader på höstterminen och för fem månader på vårterminen.

Kontaktuppgifter och mer information finns under relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Grundskolorna

Åsa Gyllensten
Rektor Kilenskolan
Telefon: 0506-181 21
E-post: Åsa Gyllensten

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Johan Berg
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Johan Berg

Louise Belsing
Rektor Älgarås skola
Telefon: 0506-180 69
E-post: Louise Belsing

André Aldenhov
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 09
E-post: André Aldenhov

Skjutsar anpassad grundskola

André Aldenhov
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 09
E-post: André Aldenhov

Gymnasiet

Susann Larsson
Skoladministratör Kanalskolan
Telefon: 0506-180 91
E-post: Susann Larsson

Övergripande frågor

Marie Djupfeldt
Trafikhandläggare
Telefon: 0506-189 11
E-post: Marie Djupfeldt

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Regler och riktlinjer gällande skolskjuts Pdf, 603.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Självservice- länkar till våra e-tjänster och blanketter

Skolskjuts, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.