Skolskjuts

Med skolväg menas avstånd till skola eller närmaste hållplats för skolbuss.

Grundskolan

För att ha rätt till skolskjuts ska skolvägen vara minst:

  • 2 km för elever i förskoleklass samt årskurs 1-3
  • 3 km för årskurs 4-9

Elever boende i Töreboda tätort, detaljplanelagt område och som går i skola i någon av Törebodas tätortskolor, är inte berättigade till skolskjuts.

Skolskjuts 2021/2022

Kommunens upphandlade turer körs av Leifåkes Buss AB. Bussen i Älgarås körs i egen regi.

Skolkjutslistor skickas ut några dagar före skolstart

Morgonturer
Observera att tiderna är ungefärliga, var ute i god tid.
Tiderna kan komma att justeras efter skolstarten

Buss 1 Pdf, 590.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Buss 2 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Buss 3 Pdf, 693.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Buss 4 Pdf, 600 kB, öppnas i nytt fönster.
Älgarås Bussen Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Särskolan

För barn och ungdomar i särskolan anordnas skolskjuts efter individuellt behov. Inför varje läsår ska samråd ske med vårdnadshavaren.

Gymnasiet

Gymnasieungdomar med mer än 6 km skolväg har rätt att erhålla resor till skolan med allmänna kommunikationer. Elever med inackorderingstillägg erhåller inte fria resor eller annan reseersättning.

Kontaktuppgifter och mer information finns under relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Grundskolorna

Magnus Arvidsson
Rektor Kilenskolan
Telefon: 0506-181 25
E-post: Magnus Arvidsson

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Britt-Marie Johanson
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Britt-Marie Johanson

Louise Belsing
Rektor Älgarås skola
Telefon: 0506-180 69
E-post: Louise Belsing

Johan Danielsson
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 60
E-post: Johan Danielsson

Särskoleskjutsar

André Aldenhov
Biträdande rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 09
E-post: André Aldenhov

Gymnasiet

Susann Larsson
Skolsekreterare Kanalskolan
Telefon: 0506-180 91
E-post: Susann Larsson

Övergripande frågor

Marie Djupfeldt
Trafikhandläggare
Telefon: 0506-189 11
E-post: Marie Djupfeldt

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Regler och riktlinjer gällande skolskjuts Pdf, 603.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Självservice- länkar till våra e-tjänster och blanketter

Skolskjuts, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.