Schoolsoft

Bild på inloggning till Schoolsoft

Information och kommunikation kring ditt barn

Schoolsoft är en information- och kommunikationskanal mellan förskola/skola/fritidshem och förälder/barn/elev. I Schoolsoft hittar du viktig information från pedagoger. Det kan till exempel vara de aktiviteter som planeras på förskolan, fritidshemmet eller skolan eller de läxor och uppgifter som ditt barn förväntas göra. Du kan se informationen både på dator, läsplatta och smartphone.

Inloggning

För att komma in i Schoolsoft använder du länken ”Inloggningssida för Schoolsoft” som du hittar under Relaterad information här på sidan. Som vårdnadshavare kan du enkelt och säkert logga in med hjälp av BankID. Har du inte möjlighet till detta behöver du ett användarnamn och lösenord. Ta kontakt med förskolans eller skolans administratörer för att få användarnamn och lösenord. Du ska själv lägga in aktuella kontaktuppgifter, till exempel e-postadress och mobilnummer. Det är viktigt att kontaktuppgifterna är aktuella så att förskolan, skolan och fritidshemmet kan nå dig vid behov. Du behöver ha en aktiv plats för ditt barn på förskolan för att kunna logga in i Schoolsoft.

De äldre eleverna får egna användarnamn och lösenord.

Frånvarorapportering

När ditt barn är sjukt kan sjukanmälan göras i Schoolsoft. Du som vårdnadshavare kan nu även ansöka om övrig ledighet direkt i Schoolsoft för elever i grundskolan, från förskoleklass upp till och med årskurs nio.

Om du har förlorat ditt lösenord

Du kan beställa ett nytt lösenord via inloggningssidan (om du har registrerat din e-postadress i Schoolsoft). I annat fall måste du vända dig till förskolans eller skolans administratör, som hjälper dig med detta.

Information

I Schoolsoft har du som förälder/vårdnadshavare och elev tillgång till bland annat lektionsplaneringar, närvarorapporter, omdömen, IUP, betyg, nyheter och information.

Under Relaterad information och rubriken Länkar här på sidan kan du se en instruktionsfilm om Schoolsoft. Då skolorna arbetar olika med Schoolsoft är det inte säkert att alla funktioner används på ditt barns förskola/skola.

Sidan senast uppdaterad: