Modersmål

På bilden står det hej i mitten och runtom står det hej på nio olika språk.

Alla elever i grundskolan som uppfyller kriterierna, har rätt till modersmålsundervisning. Modersmålsundervisningen ska stödja elevens utveckling mot tvåspråkighet och samtidigt öka elevens kunskap om sin kulturella bakgrund.

  • För att få modersmålsundervisning ska minst en av föräldrarna ha ett annat modersmål än svenska. Språket ska också användas som dagligt umgängesspråk i hemmet och eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket.
  • Du som är förälder/vårdnadshavare måste anmäla intresse för modersmålsundervisning. Anmälningsblankett finns att hämta på skolan där ditt barn går eller här på sidan.
  • Kommunen är skyldig att anordna undervisning om minst fem elever önskar undervisning i samma språk och om det finns en lämplig pedagog att tillgå.
  • Hör språket till något av de nationella minoritetsspråken i Sverige räcker det med att en elev önskar undervisning i språket om det finns en lämplig pedagog att tillgå. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. De nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.
  • För elever med bristfälliga kunskaper i svenska språket och som därför har svårt att tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen, ska skolan erbjuda studiehandledning på modersmålet.
  • En elev har bara rätt till undervisning i ett modersmål.

Om undervisningen

Modersmålsundervisningen sker efter skoltid och kan komma att förläggas till en central plats i kommunen, det är inte säkert att den sker på elevens egen skola.
Anmälan är bindande och eleven har närvaroplikt.

Betyg

Elever i skolår 6 till 9 får betyg i modersmål enligt skalan A till E. I slutbetyg ska ett skriftligt omdöme utfärdas om betyg inte kan sättas.

Anmälan

Du som är förälder/vårdnadshavare måste anmäla intresse för modersmålsundervisningen. Ny anmälan lämnas in till skolan inför varje läsår. Om eleven inte längre önskar delta i modersmålsundervisningen ska detta anmälas till skolan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Åsa Gyllensten
Rektor Kilenskolan
Telefon: 0506-181 21
E-post: Åsa Gyllensten

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Britt-Marie Johanson
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Britt-Marie Johanson

Louise Belsing
Rektor Älgarås skola
Telefon: 0506-180 69
E-post: Louise Belsing

André Aldenhov
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 09
E-post: André Aldenhov

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Modersmålsundervisning, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.