Kvalitetsarbete förskola och skola

Årligen upprättas en kvalitetsrapport på samtliga förskolor/skolor som sänds vidare till huvudmannen.

Ett av underlagen är föräldraenkäter inom förskola och fritidshem, samt elevenkäter inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning gällande trygghet, inflytande/delaktighet samt intresseväckande undervisning.

I kvalitetsrapporten redovisas bland annat resultat från enkäterna, statistik över prov- och betygsresultat och personaltäthet. Det redogörs också av arbetet med de prioriterade mål som huvudmannen och enheten årligen sätter för verksamheten.

Länk finns till Skolverkets sida om statistik där du kan söka statistik för kommunens skolor.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Fredrik Lindström
Utredningsansvarig
Telefon: 0506-180 97
E-post: Fredrik Lindström

Besöksadress:
Kommunhuset, vån 2
Drottninggatan 4
545 22 Töreboda

Postadress:
Box 83
545 22 Töreboda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Skolverket statistik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.