Kontakt barn och utbildning

E-post: Barn och utbildning

Leif Carlsson
Utbildnings- och kulturchef
Telefon: 0506-180 82
E-post: Leif Carlsson

Fredrik Lindström
Utredningsansvarig
Telefon: 0506-180 97
E-post: Fredrik Lindström

Nils-Evert Kjellén
Rektor Kanalskolan, Vuxenutbildning
Telefon: 0506-180 79
E-post: Nils-Evert Kjellén

Fredrik Lindström
Rektor Kanalskolan, Gymnasium - IM
Telefon: 0506-180 97
E-post: Fredrik Lindström

Johan Danielsson
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 60
E-post: Johan Danielsson

André Aldenhov
Biträdande rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 09
E-post: André Aldenhov

Åsa Gyllensten
Rektor Kilenskolan
Telefon: 0506-181 21
E-post: Åsa Gyllensten

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Britt-Marie Johanson
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Britt-Marie Johanson

Louise Belsing
Rektor Älgarås skola och Näckrosens förskola
Telefon: 0506-180 69
E-post: Louise Belsing

Monica Söder
Rektor Kornknarrens förskola och Syrenens förskola
Telefon: 0506-181 77
E-post: Monica Söder

Linda Fäger
Rektor Kastanjens förskola och Bergmansgårdens förskola
Telefon: 0506-183 44
E-post: Linda Fäger

Britta Wallskog
Biträdande rektor Tallkottens förskola
Telefon: 0506-183 89
E-post: Britta Wallskog

Therese Broholm
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0506-181 62
E-post: Therese Broholm

Peter Andersson
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-180 89
E-post: Peter Andersson

Sidan senast uppdaterad: