Kontakt barn och utbildning

E-post: Barn och utbildning

Leif Carlsson
Skolchef
Telefon: 0506-180 82
E-post: Leif Carlsson

Fredrik Lindström
Utredningsansvarig
Telefon: 0506-180 97
E-post: Fredrik Lindström

Fredrik Lindström
Rektor Kanalskolan och Vuxenutbildningen Töreboda
Telefon: 0506-180 97
E-post: Fredrik Lindström

André Aldenhov
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 09
E-post: André Aldenhov

Berith Isaksson
Biträdande rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-182 07
E-post: Berith Isaksson

Åsa Gyllensten
Rektor Kilenskolan
Telefon: 0506-181 21
E-post: Åsa Gyllensten

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Johan Berg
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Johan Berg

Louise Belsing
Rektor Älgarås skola och Näckrosens förskola
Telefon: 0506-180 69
E-post: Louise Belsing

Monica Söder
Rektor Kornknarrens förskola och Syrenens förskola
Telefon: 0506-181 77
E-post: Monica Söder

Linda Fäger
Rektor Kastanjens förskola och Bergmansgårdens förskola
Telefon: 0506-183 44
E-post: Linda Fäger

Britta Wallskog
Biträdande rektor Tallkottens förskola
Telefon: 0506-183 89
E-post: Britta Wallskog

Therese Broholm
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0506-181 62
E-post: Therese Broholm

Carola Karlsson
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 05
E-post: Carola Karlsson

Sidan senast uppdaterad: