Kanalskolan gymnasium

Välkommen till Kanalskolan gymnasium. På Kanalskolan kan du läsa introduktionsprogrammet, IM, som är ett program för dig som inte är behörig till nationellt program i gymnasieskolan eller om du behöver få ett eller flera betyg från grundskolans årskurs nio.

Efter studier på introduktionsprogrammet, IM, kan du gå vidare till nationellt program i gymnasieskolan, vuxenutbildning, folkhögskola eller arbete. Kanalskolan har två varianter av introduktionsprogrammet. Den ena är individuellt alternativ och den andra är språkintroduktion.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är för dig som behöver läsa mot grundskolans betygskriterier för att få behörighet till nationellt program i gymnasieskolan.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är för dig som har annat modersmål än svenska och behöver stärka dig i svenska språket.

Individuell studieplan

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska beskriva utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. Elevens mål med utbildningen påverkar hur den individuella studieplanen ska se ut.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Fredrik Lindström
Rektor Kanalskolan gymnasium
Telefon: 0506-180 97
E-post: Fredrik Lindström

Elisabeth Insulander
Programansvarig IM
Kanalskolan gymnasium
Telefon: 0506-180 76
E-post: Elisabeth Insulander

Livia Dagobert
Studie- och yrkesvägledare
Kanalskolan gymnasium
Telefon: 0506-180 87
E-post: Livia Dagoberth

Elevhälsan
Catarina Sjögren
Speciallärare
Telefon: 0506 180 93
E-post: Catarina Sjögren

Johanna Korndahl
Skolkurator
Telefon: 0506-182 75
E-post: Johanna Korndahl

Marie Handfast
Skolsköterska
Telefon: 0506-181 19
E-post: Marie Handfast

Personalrum
Telefon: 0506-180 93

Besöksadress

Kanalskolan gymnasium
Börstorpsgatan 2
545 21 Töreboda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Plan för utbildningen vid introduktionsprogrammet Pdf, 177.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Årlig plan mot kränkande behandling Pdf, 104.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar