Guldgruvan

Guldgruvan är ett återanvändningscenter och ett kREativt resurscenter som binder samman näringsliv, utbildning och skapande på ett kreativt och lustfyllt sätt.

Vårt pedagogiska resurscenter riktar sig till barn, elever och pedagoger inom förskola och grundskola. Med hjälp av kreativt material och digital teknik kan barn och vuxna tillsammans utveckla sitt intresse och sina kunskaper inom naturvetenskap, teknik, matematik, programmering och skapande i olika former.

Vi erbjuder material som inte står för rätt eller fel utan uppmuntrar till nya kreativa möjligheter och utmaningar i det livslånga lärandet. Vi vill stimulera utvecklingen av entreprenöriella kompetenser och uppmuntra till innovativa lösningar där man vågar tänka utanför ramar och mallar. Vi vill uppmuntra till möten mellan människor, material och miljö.

Vi samlar in rest- och spillmaterial från olika företag för att öka miljömedvetenheten för ett hållbart samhälle inom både företag och förskola/skola genom att materialet får ett nytt eller förlängt liv. Vi är noga med att stämma av vårt material mot olika miljökrav och ser till att det vi erbjuder varken är miljöfarligt, ohälsosamt eller smutsigt.

Vill du som lärare komma på studiebesök eller fortbildning? Se dokument "Studiebesök", du kan även kontakta oss via e-post för att ha en dialog kring eventuella önskemål av innehåll.

"Guldgruvan erbjuder material som ursprungligen inte är tänkt för barn, men som får barn att tänka!"

Sidan senast uppdaterad: