Moholms skola

Exteriör Moholms skola

Moholms skola är en grundskola från förskoleklass till årskurs 6 som ligger i utkanten av Moholm.

Skolans och fritidshemmets vision är ”En skola och fritidshem för alla barn – där varje elev ska känna trygghet, nyfikenhet och lusten att lära”.

Vi vill skapa den allra bästa skolan för varje enskilt barn och stödja varje elev att utvecklas så långt som möjligt. Både då det gäller kunskapsmässigt som de många andra viktiga förmågor man tränar på och utvecklar som ung. Skolan arbetar för att ha en god kontakt med vårdnadshavare och ett gott samarbete med skolans föräldraförening.

På skolan finns en stor skolgård med grönområde, hinderbana, bandyplan, lekborg, gungor och stora fotbollsplaner. Vi har även tillgång till en skolskog som ligger på promenadavstånd från skolan.

 Snabbfakta om skolan

Upptagningsområde

Moholm med omnejd

Antal elever

105

Antal klasser

7

Avdelningar på fritidshemmet

Regnbågen


Verksamhetsidé

Alla som arbetar på Moholms skola ska arbeta med ett förhållningssätt som innebär att barnens intresse, behov och möjligheter sätts i främsta rummet. Vi vill skapa den allra bästa skolan för varje enskilt barn. Förhållningssättet ska vägleda oss i planering, beslut, organisation och resursfördelning.

I takt med elevernas ålder och mognad arbetar vi med elevinflytande och delaktighet, ansvar, rättigheter och skyldigheter för att bli självständiga och trygga individer.

Skolan arbetar för att motverka alla former av kränkningar. Elevhälsan arbetar tillsammans med rektor och ansvarar för det främjande, förebyggande och akuta arbetet som nedtecknas i en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen utvärderas och revideras årligen.

Föräldrasamverkan

I samarbete med vårdnadshavare för vi en kontinuerlig dialog om elevernas skolgång och trivsel genom utvecklingssamtal och föräldramöten.

Föräldramötet vid läsårsstart har en gemensam del där skolans personal presenteras och vi delger allmän information rörande skolan. Ytterligare en del sker i respektive hemklassrum tillsammans med klasslärare.

Två gånger per läsår genomförs utvecklingssamtal där lärare, elev och vårdnadshavare i ett trepartssamtal utvärderar tidigare mål och planerar upp nya mål för eleven att jobba mot.

På skolan finns en föräldraförening.

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn. Verksamheten kompletterar skolan och ger barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Verksamheten erbjuder både organiserad som spontan lek, lustfyllt kreativt skapande och fysiska aktiviteter. Möjlighet till rekreation och att få bygga relationer, sociala kompetenser och kompisskap är också viktiga delar.

Fritidshemmen vänder sig till föräldrar som arbetar eller studerar och erbjuds till och med årskurs sex samt efterföljande sommarlov.

Öppettider: Måndag till fredag kl. 06.00-18.00.

Studiedagar för fritidshemmet

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning. Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda studiedagar per år. Datum finns under fliken läsårstider och lov. Länk finns under relaterad information.


Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Johan Berg
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Johan Berg

Telefon
Förskoleklass: 0506-183 51
Årskurs 1-3: 072-978 02 52

Elevhälsan
Ann-Mari Lantz
Skolsköterska
Telefon: 0506-180 92
E-post: Ann-Mari Lantz

Elin Bäcklund
Specialpedagog
Moholms skola, Älgarås skola och Bryggans skola
Telefon: 0506-180 37
E-post: Elin Bäcklund

Lúsia Bådenlid
Skolkurator
Telefon: 0506-180 85
E-post: Lúsia Bådenlid

Fritidshem
Avdelning Regnbågen
Telefon: 0506-183 50

Besöksadress

Skolgatan 2B
545 41 Moholm

Postadress

Box 83
545 22 Töreboda

Dokument

Årsplan Pdf, 366.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Årlig plan mot kränkande behandling Pdf, 851.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Elevhälsa
Läroplan Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läsårstider och lov