Förskola

Barnhänder som pysslar med papper och sax

Förskoleverksamhet är en samlad beteckning på verksamheter som riktar sig till barn mellan 1-5 år. Den bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg omfattar dels familjedaghem men kan också bedrivas i andra former exempelvis som en flerfamiljslösning där flera familjer samarbetar om att ta hand om varandras barn.

I dagsläget finns ingen pedagogisk omsorg att erbjuda i Töreboda kommun.

Förskola

I Töreboda kommun finns sex förskolor för barn i åldrarna  1- 5 år:

Kastanjen, Kornknarren, Syrenen och Bergmansgården i Töreboda tätort
Tallkottens förskola i Moholm.
Näckrosens förskola i Älgarås.

Ditt barns utbildning startar i förskolan. Ledande styrdokument är förskolans läroplan, Lpfö 18 och Skollagen. Läroplanen anger förskolans värdegrund samt grundläggande mål och riktlinjer.

Administration

Administrationen för förskolan är placerad på Töreboda Centralskola i centrala Töreboda. Det är hit du vänder dig med frågor om ditt barns placering, schema, betalningar med mera.

Placeringsmöten

Vid 4 tillfällen per år samlas förskolechefer och administratör och placerar barn som ansökt om plats på förskola.

Datum för placeringsmöten 2022

Dessa datum för 2022 är

Mötesdatum

Placeringsperiod

Januari

mars - juni

Maj

augusti - oktober

September

oktober - december

November

januari - mars

 
Vårdnadshavare till barn som står i kö får besked via e-post eller per post ca 2 veckor efter dessa datum. Det är viktigt att ansöka om plats i tid.

Särskilt stöd

Förskolan har tillgång till olika former av verksamhetsstöd för att möta barn i behov av särskilt stöd. Det kan vara handledning eller konsultation av specialpedagog och det kan vara särskilda insatser för stöd till barns utveckling. Förskolan ingår i barn- och elevhälsoteamet och har ett utvecklat samarbete med BHV och familjecentralen. Mer information om barn- och elevhälsoteamet finns i länklistan här på sidan.

Studiedagar för personalen

Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda dagar per år. Se under respektive förskola vilka dagar som gäller i övrigt.

Öppen förskola

Öppen förskola bedrivs på familjecentralen Spindeln som är en mötesplats för föräldrar och barn. Verksamheten är avgiftsfri och öppen för alla utan förhandsanmälan.

Den pedagogiska verksamheten i Töreboda kommun styrs av Skollagen, Läroplanen, FN:s barnkonvention samt Utbildning -och kulturutskottets mål. Utgångspunkten för verksamhetens innehåll är att ha ett starkt barnperspektiv.

Sidan senast uppdaterad: