Förskola

Bild på barn i förskola

Förskoleverksamhet är en samlad beteckning på verksamheter som riktar sig till barn mellan 1-5 år. Den bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg omfattar dels familjedaghem men kan också bedrivas i andra former exempelvis som en flerfamiljslösning där flera familjer samarbetar om att ta hand om varandras barn.

I dagsläget finns ingen pedagogisk omsorg att erbjuda i Töreboda kommun.

Förskola

I Töreboda kommun finns sex förskolor för barn i åldrarna  1- 5 år:

Kastanjen, Kornknarren, Syrenen och Bergmansgården i Töreboda tätort
Tallkottens förskola i Moholm.
Näckrosens förskola i Älgarås.

Ditt barns utbildning startar i förskolan. Ledande styrdokument är förskolans läroplan, Lpfö 18 och Skollagen. Läroplanen anger förskolans värdegrund samt grundläggande mål och riktlinjer.

Administration

Administrationen för förskolan är placerad på Töreboda Centralskola i centrala Töreboda. Det är hit du vänder dig med frågor om ditt barns placering, schema, betalningar med mera.

Kvällsförskola/fritids

Töreboda kommun har kvällsförskola/fritids för dig som har behov av barnomsorg på kvällstid.
Kvällsförskolan/fritids ligger i förskolan Bergmansgårdens lokaler, avd. Junibacken. Den har öppet måndag- fredag fram till 22.00. Har du behov av denna barnomsorg, kontakta Emma Gunnarsson för ytterligare information.

Placeringsmöten

Vid 4 tillfällen per år samlas förskolechefer och administratör och placerar barn som ansökt om plats på förskola.

Dessa datum för 2021 är

Mötesdatum

Placeringsperiod

25 januari

mars - juni

3 maj

augusti - oktober

6 september

oktober - december

16 november

januari - mars

 
Vårdnadshavare till barn som står i kö får besked per post veckan efter mötesdatum. Det är viktigt att ansöka om plats i tid.

Särskilt stöd

Förskolan har tillgång till olika former av verksamhetsstöd för att möta barn i behov av särskilt stöd. Det kan vara handledning eller konsultation av specialpedagog och det kan vara särskilda insatser för stöd till barns utveckling. Förskolan ingår i barn- och elevhälsoteamet och har ett utvecklat samarbete med BHV och familjecentralen. Mer information om barn- och elevhälsoteamet finns i länklistan här på sidan.

Studiedagar för personalen

Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda dagar per år. Se under respektive förskola vilka dagar som gäller.

Öppen förskola

Öppen förskola bedrivs på familjecentralen Spindeln som är en mötesplats för föräldrar och barn. Verksamheten är avgiftsfri och öppen för alla utan förhandsanmälan.

Den pedagogiska verksamheten i Töreboda kommun styrs av Skollagen, Läroplanen, FN:s barnkonvention samt Utbildning -och kulturutskottets mål. Utgångspunkten för verksamhetens innehåll är att ha ett starkt barnperspektiv

Sidan senast uppdaterad: