Förskola

Barnhänder som pysslar med papper och sax

Förskoleverksamhet är en samlad beteckning på verksamheter som riktar sig till barn mellan 1-5 år.

Förskola

I Töreboda kommun finns sex förskolor för barn i åldrarna  1- 5 år:

Kastanjen, Kornknarren, Syrenen och Bergmansgården i Töreboda tätort
Tallkottens förskola i Moholm.
Näckrosens förskola i Älgarås.

Ditt barns utbildning startar i förskolan. Ledande styrdokument är Lpfö 18 och Skollagen. Läroplanen anger förskolans värdegrund samt grundläggande mål och riktlinjer.

Administration

Administratör för förskolan är placerad i Villan vid Töreboda Centralskola i centrala Töreboda. Det är hit du vänder dig med frågor om ditt barns placering, schema, betalningar med mera.

Placeringsmöten

Vid fyra tillfällen per år sker placering av barn på förskolorna, detta gör rektorer och administratör tillsammans.

Datum för placeringsmöten 2024

Dessa datum för 2024 är

Mötesdatum

Placeringsperiod

Januari

mars - juni

Maj

augusti - oktober

September

oktober - december

November

januari - mars

 
Vårdnadshavare till barn som står i kö får besked via e-post eller per post ca två veckor efter dessa datum.

Särskilt stöd

Förskolan har tillgång till olika former av verksamhetsstöd för att möta barn i behov av särskilt stöd. Det kan vara handledning eller konsultation av specialpedagog, logoped och det kan vara särskilda insatser för stöd till barns utveckling. Förskolan ingår i barn- och elevhälsoteamet och har ett utvecklat samarbete med BHV och familjecentralen. Mer information om barn- och elevhälsoteamet finns i länklistan här på sidan.

Studiedagar för personalen

Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda dagar per år. Se sidan Läsårstider och lov för mer information.

Den pedagogiska verksamheten i Töreboda kommun styrs av Skollagen, Läroplanen, FN:s barnkonvention samt Utbildning -och kulturutskottets mål. Utgångspunkten för verksamhetens innehåll är att ha ett starkt barnperspektiv.

Sidan senast uppdaterad: