Förskola

Bild på barn i förskola

Barnomsorgen är ett komplement till hemmet. Den omfattar för närvarande cirka 720 barn. Fördelningen är förskoleverksamhet 430 barn (1-5 år) och fritidshem 290 barn (6 år-årskurs 6).

Öppettider: måndag-fredag 06.00-18.00

Förskola

I Töreboda kommun finns följande förskolor för barn i åldrarna  1- 5 år:
Tallkottens förskola i Moholm.
Näckrosens förskola i Älgarås.
Kastanjen, Kornknarren,Syrenen och Bergmansgården i Töreboda tätort.

Kvällsförskola/fritids

Töreboda kommun har kvällsförskola/fritids för dig som har behov av barnomsorg på kvällstid.
Kvällsförskolan/fritids ligger i förskolan Bergmansgårdens lokaler, avd. Junibacken. Den har öppet måndag- fredag fram till 22.00. Har du behov av denna barnomsorg, kontakta Lisbeth Hallberg Barnomsorgen, för ytterligare information.

Placeringsmöten

Vid 4 tillfällen per år samlas förskolechefer och administratör och placerar barn som ansökt om plats på förskola.

Dessa datum för 2021 är:

Mötesdatum  Placeringsperiod
25/1                 mars - juni
3/5                 augusti - oktober
6/9                   oktober - december
16/11                 januari - mars

Vårdnadshavare till barn som står i kö får besked per post veckan efter mötesdatum. Det är viktigt att ansöka om plats i tid.

Särskilt stöd

Förskolan har tillgång till olika former av verksamhetsstöd för att möta barn i behov av särskilt stöd. Det kan vara handledning eller konsultation av specialpedagog och det kan vara särskilda insatser för stöd till barns utveckling. Förskolan ingår i barn- och elevhälsoteamet och har ett utvecklat samarbete med BHV och familjecentralen. Mer information om barn- och elevhälsoteamet finns i länklistan här på sidan.

Studiedagar för personalen

Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda dagar per år. Se under respektive förskola vilka dagar som gäller.

Öppen förskola

Öppen förskola bedrivs på familjecentralen Spindeln som är en mötesplats för föräldrar och barn. Verksamheten är avgiftsfri och öppen för alla utan förhandsanmälan.

Den pedagogiska verksamheten i Töreboda kommun styrs av Skollagen, Läroplanen, FN:s barnkonvention samt Utbildning -och kulturutskottets mål. Utgångspunkten för verksamhetens innehåll är att ha ett starkt barnperspektiv

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Emma Gunnarsson
Barnomsorgen
måndag - onsdag 8.00-16.00
Telefon 0506-18166

E-post:

emma.gunnarsson@toreboda.se

Besöksadress:
Kyrkogatan 26
545 21 Töreboda

Postadress:
Box 34
545 21 Töreboda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Barn- och elevhälsoteamet
Öppen förskola
Olycksfallsförsäkring

Dokument

Barn- och elevhälsoplanPDF
Digital undervisning i Törebodas förskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster