Skolpsykolog

Exteriör Moholms skola

Skolpsykologens uppgift är att bistå skolan med psykologisk kompetens och psykologiska insatser för att främja elevers lärande och utveckling.

  • Arbeta både främjande och förebyggande utifrån ett individ-, grupp- och
    organisationspsykologiskt perspektiv
  • Ge handledning/konsultation till skolans personal kring individer, grupper och organisation
  • Bidra med kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling ur ett psykologisk, individ-, grupp- och organisationsperspektiv
  • Bedöma den psykologiska situationen för enskilda elever som underlag inför beslut om särskilt stöd, vid upprättande av åtgärdsprogram samt vid ställningstagande gällande behov av fördjupad utredning
  • Genomföra bedömningar av elever, bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av extra anpassningar och särskilt stöd samt skolform
  • Erbjuda tid för enstaka samtal med personal, elever och vårdnadshavare där problematiken är skolrelaterad, dvs. gällande inlärning eller skolmiljö, via elevhälsoteamet

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Heléne Jörgensen
Specialpedagog
Älgarås skola och Näckrosens förskola
Telefon: 0506-181 16
E-post: Heléne Jörgensen

Anna Holmberg Nilsson
Specialpedagog
Kilenskolan
Telefon: 0506-182 57
E-post: Anna Holmberg Nilsson

Camilla Herlin Karlsson
Specialpedagog
Björkängsskolan
Telefon: 0506-181 28
E-post: Camilla Herlin Karlsson

Elin Bäcklund
Specialpedagog
Moholms skola, Bryggans skola och Tallkottens förskola
Telefon: 0506-182 07
E-post: Elin Bäcklund

Lina Johansson
Specialpedagog
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 26
E-post: Lina Johansson

Kontakt med skolpsykolog nås via specialpedagog för respektive skola.

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen