Tillväxtundersökning

Skolsköterskan kontrollerar tillväxten på elever i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4, årskurs 6, årskurs 8 och årskurs 1 i gymnasiet som en del i basprogrammet. Utöver det kontrollerar skolsköterskan tillväxten vid behov och alltid på nyanlända elever.

Hur går det till?

Vid tillväxtmätning undersöker skolsköterskan elevens längd och vikt. Eleven tar av sig skor och tjockare klädesplagg. Vid längdmätning står eleven med ryggen och hälarna in mot väggen. Eleven sträcker på sig och riktar blicken rakt fram när skolsköterskan mäter.
För att mäta vikten ställer eleven sig på vågen.

Åtgärder vid behov

Vid misstänkt tillväxtavvikelse följer skolsköterskan upp eleven. Skolläkaren konsulteras vid behov. Eventuellt skrivs remiss till barn- och ungdomsmottagningen på Skaraborgs sjukhus. Skolsköterskan och skolläkaren arbetar tillsammans med vårdnadshavare för goda, hälsosamma levnadsvanor.

Exteriör Centralskolan Foto: Peter Hellström

Sidan senast uppdaterad: