Skolhälsovård

Skolhälsovårdens uppgifter består av:

  • Förebyggande hälsovårdsarbete
  • Enklare sjukvårdsuppgifter
  • Medverka i elevvårdsarbetet
  • Vara samtalspartner för enskilda elever och föräldrar
  • Medverka i grupper/klasser vid temaarbeten kring t.ex. droger, kamratskap, kost, motion, pubertet, sex och samlevnad

Vilka hälsokontroller och vaccinationer som erbjuds samtliga elever kan du läsa mer om under hälsokontroller i menyn.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ann-Mari Lantz
Skolsköterska
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-180 92
E-post: Ann-Mari Lantz

Marie Handfast
Skolsköterska
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-181 19
E-post: Marie Handfast

Bodil Lindblom
Skolsköterska
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 06
E-post: Bodil Lindblom

Przemyslaw Skorupka
Skolläkare
För tidbokning kontakta skolsköterskan

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen