Skolhälsovård

Exteriör Björkängsskolan Foto: Peter Hellström

Skolhälsovården består av skolsköterska och skolläkare. Skolläkaren och skolsköterskan ger råd och stöd så att eleven ska må bra och nå sina mål i skolan. De erbjuder bland annat olika hälsokontroller enligt ett förutbestämt program. Under fliken för Hälsobesök i skolan finns informationsfilmer under respektive rubrik.

Basprogram

Följande hälsokontroller och vaccinationer erbjuds samtliga elever.

Förskoleklass

Kontroll av längd, vikt, syn och hörsel.

Hälsouppgifter lämnas in av vårdnadshavare.

Enskilt hälsosamtal med varje elev tillsammans med elevens vårdnadshavare, där man pratar om livsstil, hälsa, trivsel och kamratskap. Inför hälsosamtalet behöver du som vårdnadshavare fylla i en hälsoenkät

Årskurs 2

Kontroll av längd och vikt.

Samtal om trivsel och kamratskap.

Elever erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4

Kontroll av längd och vikt samt rygg.

Hälsouppgifter lämnas in av vårdnadshavare.

Enskilt hälsosamtal med varje elev, där man pratar om livsstil, hälsa, trivsel och kamratskap. Utgångspunkt för samtalet är en hälsoenkät som eleven fått fylla i på förhand.

Årskurs 5

Erbjudande vaccinering med två doser mot Humant Papillom Virus (HPV). Vaccinationen ges med ca sex månaders mellanrum.

Årskurs 6

Kontroll av längd, vikt samt rygg.

Årskurs 8

Kontroll av längd, vikt och rygg.

Hälsouppgifter lämnas in av vårdnadshavare.

Varje elev erbjuds ett enskilt hälsosamtal, där man pratar om livsstil, kost, motion, hälsa, alkohol, narkotika och tobak samt sex och samlevnad. Utgångspunkt för samtalet är en hälsoenkät som eleven fått fylla i på förhand.
Vid behov rådgivande samtal kring medicinsk studie- och yrkesorientering.

Erbjudande om vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ann-Mari Lantz
Skolsköterska
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-180 92
E-post: Ann-Mari Lantz

Marie Handfast
Skolsköterska
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-181 19
E-post: Marie Handfast

Emelie Ingemarsson
Skolsköterska
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 06
E-post: Emelie Ingemarsson

Przemyslaw Skorupka
Skolläkare
För tidbokning kontakta skolsköterskan

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen