Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan stödjer arbetet med att alla barn och elever får den ledning och stimulans som de behöver utifrån sin egen bakgrund för att utvecklas så långt som möjligt.

Förskolor, skolor och övriga verksamheter som lyder under skollagen ska vara fria från kränkande behandling, mobbning och diskriminering. Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt. Skolan ska motverka det genom att systematiskt främja närvaro. God lärmiljö, tidiga insatser, samarbete och individanpassning är några viktiga delar i det arbetet. Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Ta kontakt med elevhälsan för stöd!

Varje skola har tillgång till ett elevhälsoteam där skolsköterska, specialpedagog och skolkurator ingår tillsammans med rektor. I elevhälsans organisation finns också skolpsykolog, logoped och skolläkare som hjälper skolornas elevhälsoteam. Elevstödjare och Fältassistenter ingår delvis i elevhälsan och deras kontaktuppgifter finns på sidan Stöd & omsorg-Barn, ungdom och familj. Inom förskolans barnhälsoteam arbetar främst specialpedagog och logoped. Man har också en tät samverkan med Familjecentralen och BHV (Barnhälsovården).

Skolornas rektorer ansvarar för att organisera och utveckla arbetet, så att eleverna har möjlighet att nå målen som finns angivna i skolans läroplaner och kursplaner. Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot dessa mål.

Du hittar mer information om vilken hjälp du kan få under relaterad information här på sidan.

Kontakt

Therese Broholm
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0506-181 62
E-post: Therese Broholm

Behöver du komma i kontakt med barn- och elevhälsan vänder du dig främst till respektive skola. Du hittar kontaktuppgifterna under varje profession samt på respektive skolas sida.

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Barn- och elevhälsoplan Pdf, 365.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Skolpliktsbevakning, rutin för Pdf, 289.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Stöd & omsorg-Barn, ungdom och familj

Sidan senast uppdaterad: