Kommunens klimatlöften

Töreboda kommun deltar i satsningen Kommunernas klimatlöften.

Töreboda kommun har anslutit sig till Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, som är en kraftsamling driven av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland och i samverkan med andra aktörer. Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Som ett led i att accelerera arbetet med Klimat 2030, har en satsning kallad Kommunernas klimatlöften tagits fram.

Klimatlöftena startade 2021 och består av en lista med ett antal konkreta åtgärder där kommunerna själva har rådighet att påverka, åtgärder som är beprövade och ger stor utsläppsminskning. Av dessa tillgängliga löften väljer sedan respektive kommun ut vilket eller vilka löften man vill anta och ansvarar sedan för genomförandet av dessa.

Töreboda har deltagit i Kommunernas Klimatlöften sedan starten genom ett antal olika löften. Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-årsnivå till år 2030. Sedan 1990 har utsläppen hittills minskat med cirka 35 procent. Nu, med knappt sju år kvar, måste vi öka takten för att det ska vara möjligt att nå målen. Något som Töreboda nu aktivt arbetar för.

Töreboda kommuns klimatmål

Kommunstyrelsen i Töreboda beslutade 2023-06-05 att uppdatera klimatmålen samt att dessa nu i stället ska gälla under tre år. Töreboda kommun har valt att anta åtta av de tjugo åtgärder som kommunerna kan välja mellan som löften för år 2024–2026. Följande har beslutats:

  • Töreboda kommun har en årlig uppföljning av klimatarbetet (löfte1).
  • Töreboda kommun minskar utsläppen tillsammans med näringslivet (löfte 5).
  • Töreboda kommun arbetar aktivt med vår energiplan (löfte 8).
  • Töreboda kommun arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling (löfte 9).
  • Töreboda kommun ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal (löfte 17).
  • Töreboda kommun minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål (löfte 21).
  • Töreboda kommun minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål (löfte 22).
  • Töreboda kommun använder cirkulära möbler (löfte 25).
Publicerad: 22 februari 2024 Uppdaterad: 27 maj 2024

Kontakt

UtvecklingsstrategJoakim Stier0506-182 89joakim.stier@toreboda.se
Miljöstrateg MTGHanna Jansson0501-75 51 41hanna.jansson@mariestad.se

Relaterad information