Till år 2030 ska vi avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, skapa fredliga samhällen och lösa klimatkrisen. Det är fokus för de 17 globala hållbarhetsmål som FN antog 2015. I Töreboda kommun utgör Agenda 2030 grunden i vår styrning och verksamhetsutveckling. Den 30 maj 2022 antog kommunfullmäktige strategi för Agenda 2030 i Töreboda kommun.

Globala utmaningar med lokala lösningar

Sveriges kommuner har en central roll för genomförandet av Agenda 2030. Även om utmaningarna är globala så finns lösningarna lokalt, här hos oss. Tillsammans – kommun, invånare och näringsliv, kan vi skapa ett hållbart Töreboda och en hållbar framtid.

Agenda 2030 styr vårt arbete

I Töreboda kommun är vi övertygade att hållbarhetsarbete inte kan bedrivas som ett sidospår, utan behöver vara en naturlig del av det dagliga arbetet. Hållbarhet ska genomsyra det vi gör och våra verksamhetsmål ska bidra till Agenda 2030. Utifrån detta så har tre insatsområden valts ut;

  • Livsstil, hälsa och utbildning.
  • Ekologisk hållbarhet och hushållning med resurser.
  • Välfärd och egen försörjning.

Tillsammans mot en trygg och hållbar framtid

Vi i Töreboda kommun är just nu mitt i en utvecklingsresa. 2030 närmar sig och vår resa behöver gå fort. Ska vi klara utmaningarna behöver vi tänka och agera tillsammans. Är du som invånare, företagare eller besökare nyfiken på hur vi jobbar? Har du en idé? Vill du vara med på vår resa mot en hållbar framtid? Tveka inte att höra av dig. Alla behövs och ingen ska lämnas utanför.

Publicerad: 22 februari 2024 Uppdaterad: 27 maj 2024

Kontakt

UtvecklingsstrategJoakim Stier0506-182 89joakim.stier@toreboda.se
Miljöstrateg MTGHanna Jansson0501-75 51 41hanna.jansson@mariestad.se

Relaterad information