Namnförslag till hästar på Töreboda torg

Fredag 14 juni monterade Töreboda kommun två hästar för barn på Töreboda torg. Ett steg i förädlingen av torget till en mötesplats.

Töreboda kommun arbetar för att Toreboda torg ska bli en mötesplats för alla. Under fredagen monterades två hästar som skapar lite aktivitet för barn.

Namntävling

Under sommaren pågår en namntävling på hästarna. Maila dina namnförslag för svart och brun häst, skriv tydligt vilken färg namnförslaget gäller. Maila senast 19 augusti till kommunikation@toreboda.se

Förskolebarn sitter och står vid häststaty
Publicerad: 12 juni 2024 Uppdaterad: 24 juni 2024

Kontakt