Undersökning om hemberedskap i Töreboda kommun

Vecka 22 och 24 genomförs en riktad enkätundersökning för att undersöka vilken hemberedskap invånarna i Töreboda kommun har inför oförutsedda händelser och samhällsstörningar.

Undersökningen genomförs av Origo Group Sverige AB på uppdrag av Töreboda kommun. Enkäten vänder sig till 500 slumpvist utvalda medborgare mellan 18–79 år som kommer att få information i brevlådan om hur enkäten besvaras. Syftet med enkäten är att undersöka hemberedskapen i kommunen. Resultatet kommer att användas för att utveckla förmågan att hantera framtida kriser och att stärka invånarnas hemberedskap. Påminnelser i form av ett SMS med en länk till enkäten kommer att skickas ut till dem som inte har svarat på frågorna.

Publicerad: 29 maj 2024 Uppdaterad: 29 maj 2024

Kontakt

KommundirektörMichael Nordin0506-181 52michael.nordin@toreboda.se