Tänk på miljön – tvätta inte bilen hemma

Det vatten som används när du tvättar din bil rinner ned i dagvattenbrunnen och hamnar i närmsta vattendrag, oftast helt orenat. Det kan vara din badsjö eller vattentäkt som påverkas. Se därför till att använda en biltvätt i stället. Var med och värna om vårt vatten du också!

Foto: Svenskt Vatten

VA-avdelningen i Töreboda kommun arbetar för att säkerställa bra vatten även för framtida generationer. Vi vill att människor ska kunna dricka vatten, bada och njuta av sjön även i framtiden. Därför måste vi hjälpas åt med att ta hand om vårt fina och viktiga vatten. Att börja tvätta bilen i en biltvätt istället för på gatan är ett sätt att bidra. Ta dessutom hand om ditt skräp som fimpar, snus eller annat som kan spolas ned i brunnen.

Varje år sker många biltvättar direkt på gatan. Tvättvattnet inklusive tvättkemikalier, olja och tungmetaller rinner rakt ut i närmaste vattendrag eller sjö. Ämnena är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner. Biltvättarhelgen är ett initiativ från Svenskt Vatten och dess medlemskommuner där vi vill informera och inspirera fler till att tvätta bilen i biltvätt.

Miljömärkta biltvättmedel

Även miljömärkta biltvättmedel är dåliga att använda hemma. De kan brytas ned i ett reningsverk men om de släpps ut via dagvattnet till närmaste sjö eller vattendrag så går nedbrytningen betydligt långsammare, kräver syre och så länge tensideffekten finns kvar så påverkar det vattenlevande djur negativt. Vi rekommenderar därför att bilen tvättas på en biltvätt som är anmäld till miljöförvaltningen. Biltvättarna har koll på sina utsläpp. Om du ändå måste skölja av bilen hemma – gör det bara med såpa och på grus eller gräsmatta.

Publicerad: 22 april 2024 Uppdaterad: 22 april 2024

Kontakt