Anslagsbevis valnämnd 2022-08-04

Protokoll från valnämndens sammanträde 2022-08-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2022-08-04

Paragrafer

29-46

Anslaget publicerades

2022-08-05

Anslaget avpubliceras

2022-08-26

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Dokument

Protokoll Pdf, 6.6 MB.

Protokollsbilagor

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: